28 januari 2006

Helene Lööw tappar i trovärdighet

Förra lördagen intervjuades Helene Lööw, chef på Forum för levande historia, i Ekots lördagsintervju. Då gjorde hon en del konstiga, icke empiriskt underbyggda, uttalanden om antisemitism inom vänstern. Vi kommenterade saken och kunde också visa att hennes egen myndighets forskning på området visar på raka motsatsen till hennes uttalanden.
Bland vänstersympatisörer finns minst antisemitism på hela partiskalan.

En förmildrande omständighet till Lööws uttalanden i lördagsintervjun var att det var Ekots intervjuare, Margit Silberstein, som genomgående ledde in samtalet på vänsterns "antisemitism". En välvillig tolkning av Lööws uttalanden blev därför att hon i någon mån förletts att uttala sig så som hon gjorde.

Denna välvilliga tolkning visar sig nu felaktig. Helene Lööw fortsätter att på egen hand sprida sina ogrundade anklagelser mot vänstern. I dagens Svenska Dagbladet förstärker hon sina angrepp, utan att heller nu lägga fram några exempel eller underlag för sina svepande påståenden.

Nu påstår hon dessutom att vänstern är homofobisk:
- En god portion homofobi har alltid funnits även inom vänstern.

Röda raketer kan även i detta fall visa att hennes egen myndighets forskning pekar på motsatsen.
I en undersökning om Intolerans har man också tagit fram ett homofobiindex och jämfört med partisympatier.
Låga värden anger låg förekomst av homofobi. Höga värden anger hög förekomst.
Jämförelsen visar att de ungdomar som stöder vänsterpartier är minst homofoba på partiskalan. De ungdomar som stöder borgerliga partier är mest homofoba. Ändå väljer Helene Lööw att särskilt peka på homofobin inom vänstern. Varför?

Tabell 6. Genomsnittliga indexvärden fördelat efter partipreferens. Samtliga.
Rangordnat efter medelvärde (totalindex).
Homofobiindex
Angiven partipreferens – Medelvärde - Antal individer inom parantes
Syndikalisterna 0,29 (79)
Kpml(r) 0,54 (98)
Vänsterpartiet 0,54 (1345)
Miljöpartiet 0,54 (1274)
Socialdemokraterna 0,86 (2398)
Folkpartiet 0,89 (1262)
Centerpartiet 0,89 (469)
Kristdemokraterna 1,11 (525)
Moderaterna 1,02 (1353)
Sverigedemokraterna 1,85 (601)
Nationaldemokr. partiet 2,27 (158)
Nationalsocialistisk front 2,34 (203)
Vet inte 0,77 (2139)
Bryr mig inte 1,06 (3352)
Samtliga 0,91 (10557)

Vi har nu inom loppet av en dryg vecka fått höra Helene Lööw uppmärksamma antisemitism och homofobi inom vänstern, som är minst antisemitisk och minst homofob. Om Lööw verkligen vill bekämpa dessa företeelser borde hon rikta uppmärksamheten mot de politiska rörelser där antisemitismen och homofobin frodas. Men hon gör motsatsen. I vilket syfte? undrar vi.

En förklaring till Lööws missriktade uttalanden kan vara att hon inte sorterat de logiska och begreppsliga sammanhangen. Hon säger till exempel att en person kan vara mot rasism, men ändå vara antisemit. (!)

Detta är naturligtvis struntprat. En person som är antisemit kan aldrig definieras som antirasist.

9 kommentarer:

Bulten i Bo sa...

Vänsterns homofobi är väl vad jag kan minnas endast möjlig att spåra till tidigt åttiotal och KPML(r) samt vissa kretsar inom KU som var mäkta imponerade av KPML(r.

Det kan vara det Helene syftar på men då borde hon specificera sig.

Röda raketer sa...

1. Helene Lööw är chef för en statlig myndighet. Om hon påstår något, så bör det underbyggas av någon typ av empiri, annars "tappar hon i trovärdighet".
2. Om det var Kpml(r) för 25-30 år sedan, som hon syftade på, så handlar det inte om en "god portion" av vänstern.
3. Hon undviker att rikta sökarljuset åt det håll där antisemitismen och homofobin frodas. Det kan inte ursäktas.

jinge sa...

Jag håller med raketen. Varför har du ingen mailadress på bloggen?

Röda raketer sa...

Vi ska se om vi kan ordna det. Hav förtröstan.

Kenneth Frisk sa...

På tal om kpmlr så gav de nyligen ut en skiva där man fick lära sig att judarna var ett folk ledda av satan och dessutom inte har några hjärtan.

Röda raketer sa...

Det är smått fantastiskt att folk påstår en massa saker, utan att ange några källor.
Om du "Kenneth Frisk" vill bli tagen på allvar, om du vill diskutera något allvarligt problem, så räcker det inte med påståenden ut i tomma luften. Sådana påståenden väger ungefär lika tungt som just luft!

Anonym sa...

Antar att Herr Frisk menar rap-artisten Nabilas skiva?

Anonym sa...

Intressant. Ni tror alltså att om man kallar sig "anti-rasist" så är man per definition aldrig antisemit? Föreslår att ni läser ex. Henrik Bachners "Återkomsten" som behandlar just judehat efter andra världskriget bl a inom vänstern. Det här är ju inget nytt, visste ni inte det? Och kom inte med något snack om Israel, det här handlar om klassiskt antisemitism som ibland kallas antisionism men använder sig av samma gamla paranoida föreställningar och rasisitska bilder av judar. Läs på själva.

Röda raketer sa...

Vi vet redan att det finns dem som av politiskt intresse vill påskina att antisemitism i första hand är ett problem inom vänstern.

Den undersökning vi hänvisar till visar med all önskvärd tydlighet att problemet med antisemitism i betydligt större utsträckning återfinns på den andra kanten.