28 januari 2006

Grattis, Kalle!

Kalle Larsson valdes i går in i Vänsterpartiets verkställande utskott (VU). Det var ett bra val!
Grattis!