22 januari 2006

Vänstern är inte antisemitisk

Det finns ingen vänsterorganisation som i sina program driver antisemitism. Men det kan också vara intressant att studera vad vänstersympatisörerna tycker.
En undersökning om förekomsten av intolerans bland ungdomar, från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och Forum för levande historia, ger svaret. Den visar att vänstersympatisörer inte är antisemitiska.

I undersökningen har man tagit fram ett antisemitismindex och jämfört med partisympatier. Låga värden anger låg förekomst av antisemitism. Höga värden anger hög förekomst.
Jämförelsen visar att de ungdomar som stöder vänsterpartier är minst antisemitiska. De ungdomar som stöder borgerliga partier är mest antisemitiska. Eftersom undersökningen omfattar ett relativt stort antal individer (10 555), måste man tillmäta undersökningens resultat hög tillförlitlighet.

Tabell 6. Genomsnittliga indexvärden fördelat efter partipreferens. Samtliga.
Rangordnat efter medelvärde (totalindex).

Angiven partipreferens - Antisemitismindex - Antal svar inom parantes

Syndikalisterna 0,31 (66)
Kpml(r) 0,61 (80)
Vänsterpartiet 0,63 (1203)
Miljöpartiet 0,62 (1118)
Socialdemokraterna 0,89 (2126)
Folkpartiet 0,83 (1124)
Centerpartiet 0,90 (393)
Kristdemokraterna 0,90 (454)
Moderaterna 1,10 (1201)
Sverigedemokraterna 2,15 (466)
Nationaldemokr. partiet 2,55 (90)
Nationalsocialistisk front 2,71 (133)
Vet inte 0,96 (1992)
Bryr mig inte 1,21 (3073)
Samtliga 1,04 (10555)

Trots detta gjorde Margit Silberstein i Dagens eko i går en nyhet med rubriken "Även vänstern har ett antisemitiskt arv". Varför? undrar vi.

7 kommentarer:

Anonym sa...

En organisation kan använda sig av antisemitiska (rasistiska) fördomar, steroetyper och föreställningar, utan att uttryckligen i sitt partiprogram skriva att "vi är antisemiter". Förstår du inte det?

Röda raketer sa...

Vi har konstaterat två saker här:
1. Det finns ingen programmatisk antisemitism bland vänsterorganisationer.
2. Den forskning som finns visar att vänsterns sympatisörer är de minst antisemitiska på den politiska skalan.

Därför finns det ingen grund för att påstå att det finns antisemitism inom vänstern. Det tjänar enbart till att dölja de platser där antisemitismen finns.

Anonym sa...

"1. Det finns ingen programmatisk antisemitism bland vänsterorganisationer.
2. Den forskning som finns visar att vänsterns sympatisörer är de minst antisemitiska på den politiska skalan."

Det visar bara att det bara är en väldigt liten del som säger just att "vi är inte antisemiter". Samtidigt kanske de har stereotypiska synsätt vad gäller judar. På samma sätt säger många att de inte är rasistiska alls, men det ju självklart är så att svarta ofta har lite annorlunda moral och är mer benägna att begå brott.
Så visst är det så, att de undersökningar du hänvisar till inte har särskilt stor poäng eftersom det bara inte är så enkelt(man kan aldrig bevisa att det inte finns "programmatisk antisemitism", även om det stämmer att det verkligen inte finns några större tecken på att det finns).
Men att säga att vänstern är antisemitisk, bara för att det fanns tendenser inom vänstern till det för vem vet hur länge sen, är helt enkelt löjligt. Den intervjuade Forum-kvinnan lät ganska velig och är knappast någon tillförlitlig politisk kommentator. Det är helt uppenbart att media bara ville få något elakt att säga om vänstern. Kör på med protesterna mot det, men tänk efter.

Vetenskap och socialism sa...

Just frågan om programatisk antisemitism är ju ganska lät att utreda, det är ju bara att titta på om de politiska grupperna på vänsterkanten programmatiskt förespråkar judehat. hittar du en sådan skrift så ska du få en peng.

Röda raketer sa...

Instämmer.

Anonym sa...

Det är ett minst lika stort tecken på vänsterns antisemitism, att man inte protesterar mot uppenbara vänsterantisemiter, utan försvarar dem istället och talar om "israelkritik".

Röda raketer sa...

Vi anser inte att "Israelkritik" är en särskilt väl vald beskrivning. Vi bekämpar högern i Israel, liksom överallt annars.