27 januari 2006

Hamas och demokratin

När borgerligheten diskuterar demokrati brukar den inte vilja koppla den till något som helst innehåll. Demokrati i borgerlig teori blir enbart ett sätt att fatta beslut, där majoriteten bestämmer.

Demokrati i socialistisk mening är däremot en fördjupning av det enbart formella. Till den hör också frågan om social demokrati och sociala rättigheter, på det sätt som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter uttrycker rätten till arbete, bostad, utbildning osv.

Borgerligheten vidhåller sin uppfattning om demokratin i sin mening - så länge folk röstar "rätt".

När det palestinska folkets majoritet nu röstat för Hamas blir det bekymmersamt.
USA och EU börjar tala om att avbryta sitt stöd för den palestinska myndigheten.
Folkpartisten Birgitta Ohlsson kräver en omedelbar frysning av det svenska biståndet till palestinierna.
Det visar att innehållet visst har betydelse för borgerlighetens syn på demokrati.
Men det blir synligt först när folk röstar "fel".

I övrigt vill vi hänvisa till Ali Esbatis utmärkta analys. Läs här.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Varför skulle omvärlden acceptera rasism bara för att den har folkligt stöd hos paletinierna?

/Anders

Röda raketer sa...

Det är det som är den formella demokratins dilemma!
Vi vill endast påvisa att borgerlighetens demokratisyn inte håller, ens för borgarna, när en folkmajoritet röstar "fel".
Vi anser att demokrati inte enbart är en formell beslutsprocess som saknar innehåll.
I stället anser vi att demokratiska framsteg först kan värderas om de leder till förbättrade levnadsförhållanden för folket.

Petter sa...

I stället anser vi att demokratiska framsteg först kan värderas om de leder till förbättrade levnadsförhållanden för folket.

Ah, så det är därför socialister (medvetet eller undermedvetet) ser till att köra ekonomin i botten: för att ha en riktigt uslig utgångspunkt att mäta "demokratiska framsteg" ifrån...? Success guaranteed.

Please. Vilket "folk"? Bättre än vad, bättre för vem? Vem värderar?

Röda raketer sa...

En vanlig metod är att låta folket värdera saken i återkommande allmänna val. I det här fallet handlade det om det palestinska folkets val.