15 mars 2008

Svenskar som fuskar

Bidragsfusket i Sverige uppgår enligt beräkningar till 10 miljarder kronor, enligt Delegationen mot felaktiga utbetalningar. Det är en stor summa pengar. Men i jämförelse med skattefusket är det ett mindre problem. Skattefusket i Sverige uppgår till 133 miljarder, enligt Skatteverket.

133 miljarder! Det motsvarar 10 procent av statens totala skatteintäkter eller 5 procent av BNP. Det är tretton gånger mer än bidragsfusket. Ändå är det mot bidragsfusket som regeringen sätter in de stora åtgärderna.

Försäkringskassan har fått 150 miljoner extra i anslag och hundratals nya tjänster för att jaga bidragsfuskare. Med hjälp av dessa åtgärder har 378 fuskare kunnat lagföras.

Men då det gäller skattefusket tillsätts inte hundratals nya tjänster för att jaga fuskare. Regeringens åtgärder på detta område handlar i stället om att sänka skatter, flytta skattebördan från säljare till köpare och att förenkla systemen. De stackars smarta skattefifflarna behöver alltså förenklade system!

Hur många svenskar ägnar sig åt bidragsfusk? Enligt en studie från Svenskt näringsliv fuskar 95 procent av svenska folket med bidragssystemen. Ändå lyckas de inte skramla ihop mer än tio miljarder i fuskpengar. Samtidigt är det oklart hur mycket som verkligen är fusk.
- Myndigheternas sätt att betala ut kan också vara fel, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Som jämförelse kan vi konstatera att den lilla grupp svenskar (ett hundratal personer) som placerat pengar på hemliga konton i furstendömet Liechtenstein lyckas undanhålla svenska staten 46 miljarder kronor.

Regeringens politik är alltså att sätta in de stora åtgärderna mot det lilla fel som de flesta svenskar är delaktiga i. Men den sätter in de små åtgärderna mot det stora fusk som en liten grupp rika svenskar ägnar sig åt. Regeringens mildhet i det senare fallet gör att åtgärderna inte handlar om att jaga skattefuskarna, utan om att förenkla systemen.

Regeringens prioriteringar är med andra ord mycket tydliga. Det motsvaras för övrigt av svenska direktörers inställning i frågan.
------
Läs Devrim Mavi om Sanningsfusk tidskriften Arena och "Bildt öppnar för skattefusk" i SvD. Lyssna också till Mats Kolmisoppis betraktelse i P1 (andra halvan av programmet).
Tidigare artikel: Små och stora fuskare

Inga kommentarer: