18 november 2007

Kan inte Odell göra någonting rätt?

Efter Carnegieskandalen och kraven på finansmarknadsminister Mats Odells avgång, kunde man förvänta sig att Odell skulle vara försiktigare vid nästa rekrytering då det gäller utförsäljning av statliga företag. Men icke.

Nu har han rekryterat Bengt-Åke Nilsson till ny ordförande för regeringens råd för utförsäljning av statliga bolag.

- Det här är en person, som har ägnat en mycket stor del av sitt yrkesliv, som rättschef, med att hålla reda på intressekonflikter. Han kommer att kunna leda det här arbetet på ett rättssäkert sätt, säger Odell till TT. Men nu visar det sig att detta inte alls är säkert.

Var och en begriper att media skulle komma att skärskåda näste man till rakning. Så skedde också. Och när DN granskade hans aktieportfölj visade den sig genast innehålla problem som kan leda till just intressekonflikter.

"Bengt-Åke Nilsson äger aktier för cirka en miljon kronor i Handelsbanken, som kan bli aktuell som investmentbank när de statliga bolagen ska säljas", skriver DN.

-Jag hade inte tagit det jobbet med en sådan aktieportfölj, säger Peter Norberg, professor vid center för ekonomi och etik vid Handelshögskolan i Stockholm.

"Hittills har varken Mats Odell eller någon annan i regeringen förklarat varför bolagen måste säljas eller varför det måste gå snabbt", skriver Nils-Olof Ollevik i SvD. "Och även om regeringen formulerar en ideologisk bakgrund till försäljningarna kommer kritiken mot villkoren per automatik."

För regeringen blir detta ytterst besvärande. Odell har redan tidigare kritiserats för sina rekryteringar. För kristdemokraterna som velat profilera sig i etikfrågor rasar förtroendet. Det går ju inte att säga sig företräda Gud, men i handling sälja sig till Mammon - och ha förtroendet kvar.

Man måste välja, som Jesus sa.
-------
DN, DN, DN, SvD, SvD
Kristdemokratisk etik och moral
Okristligt, Mats Odell!

Inga kommentarer: