26 oktober 2007

Vi finns överallt!

Vi finns överallt! Wir sind überall!

Detta slagord myntades på den tionde världsungdomsfestivalen i Berlin 1973. Till festivalen skrevs en sång på samma tema:


Vi finns överallt - över hela världen.
Över hela världen lyser en stjärna - lyser min stjärna.
Lys min stjärna på varje hydda, i varje hjärta, i varje hus.
Lys röda stjärna och ge mig mod.
Lys min stjärna, vitt omkring.

2 kommentarer:

DocMa sa...

Wir sind überall - var inte det Stasi´s motto?

Och fastän denna hydra fanns överallt fattade den inget och hela den ruttna DDR-staten föll samman därför att ett mycket viktigare och sannare motto hade spritt sig , nämligen

WIR SIND DAS VOLK!

STASI RAUSekade det mellan husväggarna ,och alla små eländiga kommunister sprang och gömde sig när frihetsvågen med sina tyska fanor med hål i mitten, rensade från sitt socialistisk smuts, smattrade i den mänskliga stormvågen mot den förhatliga skammens mur som äntligen rämnade.

DET vara dagar det (och inte något eländigt kommunistpartaj ´73).

Desdichado sa...

Världsungdomsfestivalen är en märklig företeelse. Den organiseras av Demokratisk Ungdoms Världsfederation, vilka grundades 1945 i London på Värdsungdomskonferensen, vilken sammankallats av Världsungdomsrådet, vilket i sin tur bestod av ungdomar från de under andra världskriget allierade länderna.
Men när blir det en ungdomsfestival i London eller någon annan västeuropeisk stad? För det var väl så, att DUV snart kom att stå under kontroll av Komsomol, och snart sagt alla festivaler har ägt rum i länder på andra sidan järnridån?
I Sverige är numera bara Sveriges kommunistiska ungdomsförbund med i DUV.