26 oktober 2007

The Coalition of the Willing is not so willing anymore

I brist på FN-stöd för USA:s invasion av Irak trummade Bush-regeringen samman "de villigas koalition" (the Coalition of the Willing). Den bestod från början av 40 länder. Av dessa har 20 länder redan dragit sig ur. Och allt fler är på väg att dra sig ur.

Gordon Brown i Storbritannien signalerar tillbakadragande. Likaså den nyvalde Donald Tusk i Polen. George Bush kan komma att få förlita sig på John Howard i Australien som för närvarande står för 820 av 177 953 soldater.

Begreppet "de villigas koalition" var komisk redan från början. 98 procent av ockupationstrupperna kom från USA och Storbritannien. De övriga 38 länderna stod sammantaget för endast 2 procent av trupperna. Det var en mager koalition.

Många av länderna i "koalitionen" var dessutom relativt små stater med regeringar som deltog för att få ekonomiskt och politiskt stöd från USA. Till exempel Mongoliet, El Salvador, Albanien, Armenien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien och Moldavien.

Ett undantag är Danmark som fortfarande håller sig kvar i Irak. Visserligen bara med 55 soldater. Men ändå. Det är pinsamt.

Och i USA skanderar slagordet: Support our troops - Bring the home!
-------
För övrigt verkar USA:s diplomater återigen ha åstadkommit en imponerande samling länder -nu till stöd för Bushs Kuba-politik. Denna "koalition" består av Israel, Marshallöarna och Palau. Redan tidigare har Bush lyckats förena denna grandiosa samling länder för att bekämpa FN:s arbete för mänskliga rättigheter.

1 kommentar:

Björn Nilsson sa...

Särskilt den lilla mongoliska kontingenten omfattades säkert med kärlek av historiskt sinnade irakier som mindes hur Hulagu khans mongoler 10 februari år 1258 ödelade Baghdad inklusive en stor del av befolkningen. Därmed försvann ett gott stycke högkultur från denna värld.