29 september 2007

Amerikanska kommunister 2

I det gamla slakthusdistriket i Chicago har baseballaget White Socks sin huvudarena. Området har stolta anor i arbetarrörelsens historia. Hit kom invandrare från hela världen för att arbeta i slakthusen.

Författaren Upton Sinclair skrev 1906 sin berömda bok The Jungle (på svenska, Vildmarken) om detta område. Den handlar om litauiska immigranter som utnyttjas av en hänsynslös industri. Sinclairs beskrivning av de vidriga förhållandena i slakterierna upprörde dåtidens allmänhet till den grad att USA:s första livsmedelslagstiftning infördes redan samma år. Bertolt Brecht inspirerades av Sinclairs bok i pjäsen Heliga Johanna från slakthusen.

På denna tomt, där det idag ligger en polisstation, stod tidigare ett hus som tillhörde en litauisk arbetarförening, Lithuanian Workers Educational Society. Arbetarföreningen skänkte sitt hus till det amerikanska kommunistpartiet, CPUSA. När staden Chicago köpte tomten fick partiet pengar till att köpa ett nytt hus en bit därifrån.

Det låga huset på bilden heter Unity Center och hyser idag partidistriktet och ungdomsförbundet i Illinois, huvudredaktionen för partiets veckotidning Peoples Weekly World och ett referensbibliotek.

I det unika biblioteket finns tusentals historiska pamfletter, böcker och dokument om arbetarrörelsen, afrikansk-amerikansk och marxistisk litteratur. Det omfattar också ett komplett arkiv för den vänsterinriktade vänstertidningen The Vilnis och lokala utgåvor av Daily Worker.

På redaktionen för Peoples Weekly World produceras tidningen som sprids över hela USA och på internet.

Mark Almberg (till vänster) är redaktör för tidningen och har svenskt påbrå. Något som är mycket vanligt i Chicago. Svenskarna var en av de första invandrargrupperna som byggde upp Chicago. I stadsdelen Andersonville kryllar det av svenska butiker och restauranger. Mark är mycket engagerad i The Illinois Labor History Society. Så sent som för ett år sedan besökte Mark släkten i Sverige.
Till höger på bilden John Bachtell som är distriktsombudsman för partiet i Illinois.


John Bachtell berättar att partiet haft det svårt under ett antal år. I början av 1990-talet splittrades partiet och en del kända medlemmar, som Angela Davis, bildade ett nytt parti. Men under nuvarande ordföranden Sam Webbs ledning har partiet öppnat sig och börjat växa igen. Sam Webbs analys av partiets roll och taktik diskuteras livligt just nu. Likaså hans skrift Reflections on Socialism.

John Bachtell är mycket optimistisk inför framtiden. Och det finns flera källor till det. Bland annat då det gäller de politiska styrkeförhållandena i representanthuset och senaten:

-Vi har analyserat motioner och omröstningar i den nuvarande amerikanska kongressen och kommit fram till att den är förvånansvärt radikal. Vi menar att det är den mest radikala kongressen sedan 1930-talet!

Och till detta har de amerikanska kommunisterna bidragit genom att stödja mer radikala kandidater i det demokratiska partiet.

Ett av de viktigaste framstegen på senare tid är de anställdas förstärkta rätt till facklig organisering, den så kallade Employee Free Choice Act. Fredsrörelsen har stärkts på senare tid och kongressen har tryckt på för att dra hem de amerikanska trupperna från Irak. Tidigare i år tvingades president Bush lägga in sitt veto mot kongressens beslut om en tidtabell för trupptillbakadragande.

Gång på gång tvingas nu president Bush lägga in veto mot beslut i den amerikanska kongressen. Så sent som idag läser vi i DN och SvD att Bush lägger in sitt veto mot en barnhälsolag som skulle garantera sjukvård till fattiga barn. Det är intressant att notera att 45 republikaner röstade med demokraterna och mot presidenten i denna fråga. De mer radikala strömningarna i amerikansk opinion tvingar även republikaner att rösta mer progressivt. Hälsovårdsprogrammet som Bush går emot skulle kosta 35 miljarder dollar. Samtidigt begär Bush 42 miljarder extra till Irakkriget.

Och över hela USA har man lyckats mobilisera massdemonstrationer för invandrares rättigheter på första maj. I Chicago har det varit flera hundra tusen deltagare i dessa demonstrationer. Det är värdigt den stad där första majdemonstrationerna föddes.

-------

Tidigare artikel om det amerikanska kommunistpartiet: Amerikanska kommunister.

6 kommentarer:

Björn sa...

Det låter jättespännande! CPUSA och den amerikanska arbetarrörelsen är fantastiskt intressanta ur både teoretiska såväl som politiska eller historiska synvinklar. Däremot så kanske jag är lite mer tveksam till CPUSA idag. Från att ha varit ganska fyrkantiga så verkar de ha blivit mer och mer mjukisar och eurokommunistiska. T.ex. att stödja Demokratiska Partiet som man gör, vilket är rätt tokigt. Och demokraterna la sig ju verkligen utan ens att ta en fight mot Bush. Det känns rätt absurt att de hoppas och boostar dem så mycket utan att helt enkelt bara slå högerut.

Röda raketer sa...

Det är verkligen spännande. Men vi tror att de amerikanska kommunisternas nuvarande taktik är mer effektiv än tidigare. Läs hur Sam Webb motiverar den.

Genom sin nya taktik har partiet ställt sig mitt i den politiska kampen i landet och påverkar mer än på mycket länge.

USA:s tvåpartisystem gör det svårt för tredjepartier att verka självständigt. Genom samarbete och påverkan på enskilda kongressledamöter kan den amerikanska vänstern och fackföreningsrörelsen påverka det politiska skeendet, även om de inte är direkt representerade i kongressen.

Björn sa...

Jag ska läsa Webbs dokument. Och jag hoppas det verkligen går bra. En annan organisation som man verkligen bör hålla ögonen öppna för är http://www.newsds.com, en studentorganisation som gör helt fantastiskt häftiga aktioner och som det verkar gå jättebra för.

Andreas sa...

En intressant inlägg som var läsvärt trots att jag inte delar er politiska uppfattning. Som så mycket annat ni skriver.

Röda raketer sa...

Tack för det! Vi försöker skriva om sådant som kan vara intressant även om man inte delar alla våra uppfattningar.

Anonym sa...

"Jättespännande och fantatiskt intressant"!
Jo, jag tackar. Med 15.000 medlemmar är deras påverkanskraft noll i ett land med en kvarts miljard invånare.
Och det är väl det. Dom är ju för f-n riktigt bindgalna när man läser deras texter.