08 augusti 2007

Återigen om Maud Olofsson

Och så har Maud Olofsson gjort ett nytt utfall mot fackliga rättigheter och den svenska modellen. "Centern vill helt stoppa fackens möjligheter att rikta stridsåtgärder mot företag som inte har någon fackansluten personal", skriver DN.

- Vi försvarar kollektivavtalen, men det finns företag och anställda som väljer andra lösningar och det måste stå de anställda fritt att göra det, sa Maud Olofsson på en presskonferens.

Detta är en uppenbar motsägelse som återigen visar att hon inte vet vad hon talar om. Hela poängen med kollektivavtal är att arbetsmarknadens parter ska göra överenskommelser om vilka spelregler som ska gälla på arbetsmarknaden i stället för att reglera allt genom lagstiftning, vilket är en modell som finns i en del andra länder.

Men om systemet med att låta arbetsmarknadens parter lösa problem på arbetsmarknaden ska fungera så måste reglerna gäller alla företag. Om detta system inte tillåts fungera längre (Maud hotar med lagstiftning mot facken), så kommer lagstiftning om regler på arbetsmarknaden som ett brev på posten (om vi fortfarande har någon fungerande posttjänst, vill säga.).

Därför kan man inte både hävda att man försvarar kollektivavtalen och att man vill låta alla företag göra som de vill. Man får välja. Och väljer man det senare är alternativet en mer omfattande lagstiftning om reglerna på arbetsmarknaden.
-------
Vi har tidigare skrivit om när Maud Olofsson virrade till den ekonomiska teorin och när hon ville avskaffa anställningstryggheten för ungdomar.

Inga kommentarer: