07 juni 2007

Genombrott på G8

G8-mötet i tyska Heiligendamm har lett till ett genombrott. Det innebär att USA och Bush-regeringen tvingats in i FN-systemet då det gäller klimatförändringar. Och det är folkliga opinioner och en folklig mobilisering som gjort det möjligt.

Visserligen finns det organisationer, som Greenpeace, som tycker att det är för lite. Det finns för lite av konkreta åtaganden i G8:s beslut. Vilket är sant. Men det väsentliga är inte detta. Det väsentliga är att G8 fattat ett beslut som innebär att världens största utsläppare av växthusgaser tvingats inlemma sig i ett gemensamt arbete för att minska utsläppen.

Bush-regeringen har under hela sin hittillsvarande existens motarbetat arbetet mot växthusgaser, negligerat eller till och med förlöjligat det. Bush har inte fått stöd av världens forskare. Inte heller av folkopinionen. Och hans rigida inställning har även blivit ett problem för konservativa strateger.

In i det sista försökte Bush hitta en väg vid sidan av FN. För en kort tid sedan föreslog han att klimatfrågorna skulle hanteras vid sidan av FN-systemet, av en särskild skara stora utsläppare. Men för detta fick han dåligt gehör. Vad vi uppfattar endast från vår egen statsminister Fredrik Reinfeldt. Pinsamt!

Som tur är finns det även konservativa statsledare som är klokare än Reinfeldt. Som Tysklands Angela Merkel, som också råkar vara EU-ordförande just nu.

Sammanfattningsvis innebär G8-mötet ett avgörande steg framåt. Bush har fått vika. Långt ifrån tillräckligt, men på en avgörande punkt. Mer kunde man inte förvänta sig i detta läge. Reinfeldts stöd till Bush har därmed blivit obsolet. Folkopinionen och massdemonstrationerna har till slut gett effekt.

Med andra ord: Det lönar sig att demonstrera!
-------
Glädjande nog har ledningen för demonstrationerna i Rostock och Heiligendamm intagit en riktig hållning i förhållande till de provokatörer som vill kasta sten och krossa fönster. Vi har tidigare konstaterat att dessa tjänar fienden eller är fienden. Vår analys bekräftas nu. Uppenbarligen har en av dem som uppmanat till stenkastning visat sig vara hemlig polis.

Det är folklig mobilisering som ger resultat - inte fönsterkrossning. Sådant ägnar sig fienden åt.
-------
DN har en obegriplig analys av resultatet från toppmötet. Under rubriken "Europa förlorade initiativet i klimatfrågan" skriver Bengt Albons att Bush "gick med på långtgående krav på åtgärder mot den globala uppvärmningen, men samtidigt innebär hans motstånd att inga bestämda klimatmål kunde skrivas in i toppmötets slutdeklaration." Albons har därmed missat det väsentliga. USA kan inte längre gå sin egen väg.
-------
Uppdatering den 9 juni:
Bengt Albons DN har nu ändrat sin analys i enlighet med vår. Idag heter det i stället "Toppmötet framgång för Merkel":
"Angela Merkels framgång på klimatområdet, som tyska medier samfällt hyllar, var att G8-länderna enades om att en minskning av växthusgaserna är viktig och att hon förmådde USA att gå med på en lösning inom FN. Men hon misslyckades med att få med länderna på en gräns för utsläppen."
-------
Läs också denna. Och denna.

1 kommentar:

Lasse Strömberg sa...

"Med andra ord: Det lönar sig att demonstrera!"

Visst, det lönar sig ALLTID! Fast det behövs fler demonstrationer nu när borgerligheten monterar ner välfördsstaten i rasande takt!