09 juni 2007

DN och det nya kalla kriget

Det är på sätt och vis logiskt att DN:s ledarsida om och om igen beskyller Ryssland för att vilja starta ett nytt kallt krig. DN:s ledarsida är ju själv en medspelare i detta arbete, vilket vi påpekat redan tidigare.

I dagens huvudledare spelar DN åter upp beskyllningarna:

"Moskva har under senare tid inte uppträtt som om goda relationer västerut var ett prioriterat mål. Den senaste, och tydligaste konfliktytan har gällt USA:s planer på att placera delar av sitt missilförsvar i Polen och Tjeckien."

När USA kapprustar i Rysslands närhet är det alltså Ryssland som får skulden av DN. Och DN tar vidare upp exemplet Estland:

"Estland fick känna av ryska brösttoner tidigare i år efter beslutet att flytta på ett krigsmonument."

När den estniska regeringen sålunda agerar mot minnet av den ryska insatsen i andra världskriget, så är det återigen Ryssland som får skulden - för att man reagerar.

Vi ser här ett mönster: När Ryssland reagerar mot andra staters ovänliga handlingar, så är det alltid Ryssland som är den skyldige - på DN:s ledarsida.

1 kommentar:

Kraxpelax sa...

Om vi skulle gå från allmänt tyckande till mer substans. Estlands etniska ryssar är illa klämda av en extrem estnisk språklag, och det är naturligtvis sådana tendenser till diskriminering som ligger bakom de ryska kravallerna, som snabbt lade sig för övrigt, och inte bara detär jämrans krigsmonumentet. Det var bara en tändande gnista.

En mer detaljerad förklaring till den ryska ståndpunkten har vi här:

http://www.nti.org/e_research/e3_26a.html

Här framgår att Ryssland förvisso ser anledning att känna sig hotat på sikt, i och med att Bushs linje har potential att längre kunna slå till mot Ryssland utan att ruiskera vedergällning. Kina har samma ståndpunkt. Varken Kina eller Rysslan styrs av dumskallar.

Härtill kommer den på sunt förnuft grundade frågan om hur Ryssland kan garanteras att plattformarna i Polen och Tjeckien inte snabbt och omärkligt kan ställas om för aggressiva syften.

Då vi med rätta kritiserar DN:s intellektuella slapphet bör vi ställa högre krav på oss själva.