21 maj 2007

Bra rutet, Börje Hörnlund!

Det var allt för länge sedan en företrädare för den demokratiska borgerligheten kom till tals i debatten. Men nu har det hänt! Centerpartisten och förre arbetsmarknadsministern Börje Hörnlund har sagt ifrån på DN Debatt.

"Den borgerliga alliansregeringen verkar ha riktat in sin politik efter mottot 'åt den som har skall varda givet'", skriver Hörnlund och fortsätter:

"Före valet förra året var stämningen uppåt bland borgerligt sinnade väljare. Man såg chansen att bryta det socialdemokratiska maktinnehavet och få till stånd en bättre inriktning. I dag träffar jag många borgerliga som rent av ångrar att de gav sin röst åt allianspartierna."

Därefter visar han hur den borgerliga regeringen på punkt efter punkt lyckats göra sig till ovän med ena gruppen efter den andra; låginkomsttagare, småföretagare, pensionärer, folk boende utanför Stockholmsregionen osv.

Börje Hörnlund beskriver sig själv som "konservativ i största allmänhet". Men han vill ha "en rättvis borgerlig politik". Det är, enligt Hörnlund, "en borgerlig politik som tänker på 'vanligt folk' och våra svagaste. Alltså, precis vad alliansen gav sken av att vilja göra före valet."

Den nyliberala falangen har dominerat debatten inom borgerligheten under lång tid. Därför kan det ibland vara lätt att glömma bort att alla som röstade borgerligt i valet inte nödvändigtvis vill öka klyftorna i samhället och ensidigt gynna "de cirka 10 procent som regeringen redan 'övergynnat'", som Hörnlund formulerar det. Det finns en mer demokratisk borgerlighet än den för tillfället dominerande.

Börje Hörnlund påpekar helt riktigt att alliansen inför valet gav sken av att vilja göra det bättre för en bred allmänhet. Efter valet har alliansen bevisat att den i stället vill satsa på de rikaste. "Åt den som har skall varda givet."

Maud Olofsson har avstått från att kommentera Hörnlunds inlägg. I stället har hon skickat fram partisekreteraren Anders Flanking. Men även han avslöjar riktigheten i Hörnlunds kritik genom att kalla den "otålig". Anders Flanking vill att man ska se till hela mandatperioden - inte bara de sju första månaderna. "Det är bra med otålighet, men det går bra att lugna ner sig lite också", säger han.

Men om vi betraktar regeringens sju första månader så ser vi ju i vilka frågor som den varit mest "otålig". Den har varit "otålig" när det gällt att göra det bättre för det rika och svika svaga grupper i samhället. Den har varit otålig när det gällt att sänka skatterna (mest för de rika - lite eller inget alls för de fattiga). Den har varit "otålig" när det gäller utförsäljning av gemensam egendom.

"Om alliansregeringen förlorar makten på en politik som utgår från principen 'till den som har skall varda givet' blir det inte lätt för borgerligheten att komma igen", skriver Hörnlund.

Vi tror för vår del inte att denna regering kommer att svika sina främsta uppdragsgivare i Djursholm. Därför kommer den inte heller att avvika från devisen "till den som har skall varda givet".

Inte under resten av mandatperioden heller.

8 kommentarer:

globaljuggler sa...

"Det var allt för länge sedan en företrädare för den demokratiska borgerligheten kom till tals i debatten"

Wow, snacka om lågvattenmärke. Det där får du gärna utveckla.

Röda raketer sa...

Vi förstår om du inte förstår riktigt.

Det finns många människor i vårt land som inte vill att samhället ska förändras i så snabb takt. På sätt och vis är det innebörden i att vara konservativ.

Samtidigt kan de vara demokratiskt sinnade i den meningen att de vill att samhället ska ordnas efter de breda folklagrens intressen. Demokrati betyder ju folkstyre och ett verkligt folkstyre betyder därför att samhället styrs i enlighet med de breda folklagrens intressen.

En sådan regering kan de inte finna nu. Den nuvarande regeringen vill bara de välbeställdas väl. Det är vad de kan se och erfara.

Därför är de besvikna.

Vi förstår att du som arbetar för denna regering inte förstår. Men det folk som du regerar förstår.

globaljuggler sa...

Oki, så när Alliansen genomför sitt Valmanifest som man vann valet på är man odemokratisk, enligt dig. Bra, då vet jag vilken grad av seriositet som du besitter.

Röda raketer sa...

Vi konstaterar ännu en gång att du inte förstår. Dessutom kritiserar du oss för ett uttalande vi aldrig gjort.

Det är ett gammalt retoriskt trick att förvränga motpartens argument, för att sedan kritisera förvrängningen.

Om du ville förstå hur din partikamrat Börje Hörnlund tänker eller om du vill förstå hur vi tänker skulle du inte sänka dig till sådana tricks. Men, men, det är väl i detta fall viljan som saknas.

Det är väldokumenterat att många väljare som i höstas röstade på alliansen inte längre stöder den. Det beror naturligtvis på att de trodde att alliansen skulle driva en annan regeringspolitik än den gjort. Det fanns många inslag i valrörelsen som gav anledning till det. En annan anledning är förmodligen att ni som jobbar i regeringen redan efter några månader tappat markkontakten.

Det verkar däremot inte Börje Hörnlund ha gjort.

globaljuggler sa...

"Dessutom kritiserar du oss för ett uttalande vi aldrig gjort."

Det uttalande som jag har citerat är lågvattenmärket från dig eget inlägg! (Första kommentaren) Jag förstår att du inte vill kännas vid det, men det finns där likväl.

De åtgärder som har genomförts är de som återfanns i Valmanifestet. Däremot har sossarna varit duktiga med sin propaganda, vilket tyvärr Börje Hörnlund inte har genomskådat.

Röda raketer sa...

Citatet "Det var allt för länge sedan en företrädare för den demokratiska borgerligheten kom till tals i debatten" är inte liktydigt med "när Alliansen genomför sitt Valmanifest som man vann valet på är man odemokratisk".

Vi tycker fortfarande att det är bra att "en företrädare för den demokratiska borgerligheten" tagit till orda.

En lite ledtråd om du verkligen vill förstå (det borde ligga i ditt intresse om du vill att din regering ska bli omvald):

Vår definition av begreppet demokrati har både form och innehåll.

Röda raketer sa...

Förresten ger du ett bra exempel på förlorad markkontakt när du förklarar det minskade stödet för din regerings politik med motståndarens propaganda. I stället för att förklara det genom egna tillkortakommanden.

Motståndarens propaganda skulle vara helt verkningslös om den inte anknöt till den verklighet som folk upplever.

Börje Hörnlund däremot förknippar helt riktigt det minskade stödet med regeringens faktiska politik.

Vart tog den där tusenlappen vägen, förresten? Har du sett den?

Anonym sa...

"Vart tog den där tusenlappen vägen, förresten? Har du sett den?"

http://bloggenbent.dagenspolitik.se/modules/wordpress/2007/05/23/konsten-att-tillfredsstlla-omedelbara-krav/