04 mars 2007

Om statlig historieskrivning

Vi har i Sverige en statlig myndighet som ska informera i synnerhet ungdomar om vad som är en korrekt historieskrivning. Det skrev vi om för några månader sedan. Nu vidgas denna utveckling till hela Europa. Den tyske utbildningsministern Annette Schawann lade i dagarna fram förslaget att skapa en gemensam lärobok i historia för hela EU.

Svenske skolministern Jan Björklund är positiv till idén, medan den danske utbildningsministern Bertel Haarder säger nej:

- Den danska regeringen blandar sig inte i hur undervisningsmaterial utformas, säger han.

Den ökande politiska styrningen av historieskrivningen får nu kritik. Lennart Palm, professor i historia i Göteborg, skriver och talar om detta i en artikel på SvD:s Brännpunkt och i radions Historiska klubben. Han vänder sig mot att man numera avgör den historiska sanningen i domstolar, liksom idén om en gemensam lärobok i historia för EU-ländernas elever:

- Jag kan tänka eller gissa hur den där historieboken kommer att se ut, vad den kommer att säga om balters deltagande i judeutrotningen eller engelsmännens brott i Afrika och Indien. Eller Frankrikes i Algeriet. Jag tycker att det är en hotfull utveckling vi står inför, säger Lennart Palm.

Palm beskriver en utställning om baltutlämningen från Forum för levande historia som innehåller "grava felaktigheter":

- Man ser tendenser till att man ska behandla balterna välvilligt historiskt och när det gäller Finland ska man hyssja över deras deltagande på Hitlersidan i fortsättningskriget och vad de gjorde i Fjärrkarelen.

Utställningen jämför det öde som balter som stridit på tysk sida gick till mötes med det öde som förintelsens offer hade gått igenom.

Palm vänder sig också mot ett annat tyskt förslag går ut på att ”offentligt försvar av, förnekelse eller trivialisering av folkmordsbrott, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser”, begång­na under de senaste 20 åren ska straffas med upp till tre års fängelse i hela EU.

"När chefen för FN:s fredsbevarande styrkor i Bosnien, general MacKenzie, 2005 ifrågasatte siffran 8 000 mördade ”män och pojkar” i Srebrenica 1995 kallades han ”folkmordsförnekare”. I Sverige har de som delat generalens tvivel anklagats för förintel­se­förnekelse och i flera fall berövats rätten att försvara sig. Med den nya lagen riskerar tvivlarna fängel­se. Vad detta innebär för viljan att granska dagens stormaktspolitik ­säger sig självt."

Kontentan blir att den historiska sanningen hädanefter ska slås fast av politiker och domstolar

Lennart Palm ser nu framför sig hur historieforskarna måste kämpa för att få forska fritt:

- Vi får kämpa på och protestera och bilda opinion och försöka få fram de alternativa uppfattningarna i olika frågor och se till att de sprids så gott det går.

Inga kommentarer: