04 november 2006

Avskaffa biståndsministern

Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) vill begränsa antalet "samarbetssländer" så att hon själv kan rabbla upp dem om hon skulle bli väckt mitt i natten.

-De ska vara så många att biståndsministern kan väckas mitt i natten och rabbla namnet på de länderna, säger hon till Dagens eko (14.20 in i programmet).

Det är att förhålla sig ansvarslöst till sitt ansvarsområde. Väljarna hade väl ingen anledning att tro att det var politikernas rabbelkonst eller räkneförmåga vid plötsligt uppvaknande de hade att ta ställning till.

Samma Carlsson lät nästan upprörd i samband med budgetpresentationen. Hon hade fått alldeles för mycket pengar!

I veckan kom en rapport om att det går trögt med fattigdomsbekämpningen i världen. I stället för att ta itu med detta grundläggande problem vill Gunilla Carlsson kunna svara rätt ifall journalisterna skulle ringa i gryningen.

Det är verkligen illa att globala frågor av den digniteten hanteras av personer som fullständigt tycks sakna kompetens. Det som är ännu värre är att biståndsministern lutar åt George W Bushs sätt att bedriva biståndspolitik i det så kallade kriget mot terrorn. Där går biståndet bara till länder som ställer upp på Bushs krigspolitik, en politik som till och med amerikanerna verkar vända ryggen till. Eftersom Sverige inte står under något direkt terrorhot behöver vi med den logiken inte dela ut några biståndsmedel alls.

Vi hade en engagerad och kunnig biståndsminister i Carin Jämtin. Nu har vi fått en som inte vill ha någon budget.

Avskaffa henne!

1 kommentar:

Lasse Strömberg sa...

Rabbla länder? Mors och good bye. Det handlar om att bara stötta länder som passar in i hennes politiska övertygelse. Sedan har det ingen betydelse om folk svälter ihjäl om de råkar befinna sig i länder med styre som inte passar vår nya moderate biståndsminister.