28 oktober 2006

Neutral utnämning

Under lång tid kritiserades den socialdemokratiska regeringen för att utnyttja utnämningsmakten i politiskt syfte. I första hand för att belöna de egna.

Nu har den nya regeringen försökt råda bot på detta missförhållande genom att utnämna Per Unckel (m) till ny landshövding i Stockholms län.

1 kommentar:

Daniel Sestrajcic sa...

Dessutom kickar dem väl Lars Engqvist som ordförande för grundlagsutredningen och tillsätter Per Unckle, om jag int eminns fel. Är det inte fantastiskt o du sköna nya värld!