08 februari 2009

Konst i Riksdagen

Dimman omsluter huvudstaden. Människor vandrar mellan den svenska demokratins båda huvudbyggnader. Östra och västra riksdagshusen färdigställdes 1905-06. Fram till 1971 huserade Riksdagens två kamrar i den östra delen (till höger på bilden).

Från 1971 har vi en kammare. Riksdagsledamöter väljs numera utifrån en princip i stället för två. Riksdagens plenisal ligger i den västra byggnaden (till vänster). I den byggnaden låg tidigare Sveriges Riksbank.

Inne i riksdagshuset hittar vi en målning. Det är ungdomar som tar sig ner från åhörarläktaren. Vi kommer ihåg händelsen. Det var den 10 juni 1988. Aktionsgruppen Unga för Bostäder väljer plenisalen för att föra ut sitt budskap. Ledamöterna häpnar. Vakter tillkallas. En av ungdomarna lyckas dock greppa mikrofonen i talarstolen. Händelsen är unik i sitt slag.
Unga för Bostäder genomförde flera spekulativa aktioner i slutet av 1980-talet. De murade igen bostadsförmedlingen och satte upp skylten "Stängt på grund av brist på bostäder". De kidnappade dåvarande finansborgarrådet Mats Hulths tjänstestol från hans tjänsterum i Stockholms stadshus. I lösen krävdes att fler bostäder skulle byggas för ungdomar. Och så aktionen i riksdagshuset.
Undrar hur en sådan aktion skulle betraktas idag? Som terrorism, förmodligen. Den skulle knappast vara möjlig att genomföra. Riksdagen är idag mer sluten. Riksdagsledamöterna skyddas från allmänhetens larm. Men bostadsbristen för ungdomar består.

Det var konstnären Roj Friberg som gjorde målningen året efter. Förlaga torde vara ett fotografi av händelsen från Dagens Nyheter. Roj Friberg föddes 1934 i Uddevalla. Nu hänger hans målning av aktionen mot Riksdagen - i Riksdagen.

Mer om Roj Friberg
Några andra målningar av Roj Friberg
En recension

1 kommentar:

ostrogot sa...

Unga för Bostäder genomförde flera spekulativa aktioner....

Menar du vad du skriver eller blev det så lyckat av en slump?