03 januari 2009

Howard Zinn om USA och världen

Vi hittade en aktuell inspelning med den amerikanske historikern Howard Zinn, professor emeritus vid Boston University. Zinn gör en bedömning av läget i USA efter valet, vilka möjligheterna är och vilka svårigheter som Barack Obama kommer att möta.

Del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 och del 6.

Howard Zinn finns publicerad på svenska med Det amerikanska folkets historia. Han har en egen hemsida med mängder av ytterligare material.

Inga kommentarer: