02 juli 2008

Poesi


"Poeten måste ha en lika samvetsgrann inställning till sitt material som svetsaren till stålet."
Vladimir Majakovskij (1893-1930)

Läs Bengt Jangfeldts bok Med livet som insats som fick Augustpriset 2007.

Ett urval Majakovskij-dikter på engelska.

Inga kommentarer: