10 april 2008

Svenska folket vill höja skatten

9 av 10 svenskar föredrar ökad kvalitet inom äldreomsorg, skola och sjukvård framför sänkt skatt. Och en stor majoritet kan tänka sig att betala högre skatt för att förbättra kvaliteten inom dessa områden. Det visar en undersökning gjord av Synovate på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting.
Det visar att svenskarna i sakfrågor ligger till vänster om sina egna partisympatier. För om man jämför dessa siffror med svenskarnas partisympatier är det bara hälften (snällt räknat) som röstar på partier som driver denna politik.
Det betyder att svenskar i alla partier vill lösa frågor kring vård, skola, omsorg gemensamt. Hellre än att få pengarna i plånboken och lösa frågorna privat.
Svenskarna tycker alltså att det är mer rationellt att göra saker tillsammans än att göra dem var och en för sig. Tanken om att var och en ska vara "sin egen lyckas smed" har inget större stöd bland svenskarna.
Ändå återspeglas svenska folkets vilja varken i det politiska livet eller i den offentliga debatten. De knappt tio procenten svenskar som hellre vill ha skattesänkningar dominerar. Kan det månne bero på att denna lilla minoritet i kraft av pengar och ägande kan dominera över majoriteten? Det är ett intressant perspektiv på i vilken grad Sverige är demokratiskt.
Vad kan det då bero på att många svenskar väljer partier som motarbetar deras egen vilja? Det måste i så fall vara andra skäl än deras inställning till den samhällssektor som direkt styrs genom demokratiska val. Och vad kan detta vara? Det borde undersökas noggrant.
Samtidigt väljer den borgerliga regeringen att göra motsatsen till folkviljan. På så sätt kan den inte anklagas för opportunism. Troligen är det ideologiska motiv som styr. Viljan att privatisera den offentliga sektorn är stark eftersom den är en marknad som det går att tjäna pengar på. Möjligen hoppas regeringen att en försämring av den offentliga sektorn ska förändra opinionsläget, så att folk blir missnöjda och föredrar att lösa frågorna på egen hand. Därigenom kanske man tror att det går att tvinga folket till en annan uppfattning?
Men än så länge är vi långt ifrån detta läge. Mer än 90 procent av svenskarna tror tillräckligt mycket på den offentliga sektorn för att vilja satsa på gemensamma lösningar. Det är säkert en viktig förklaring till att det går lite knackigt för de borgerliga partierna i opinionen.
-------

4 kommentarer:

Ole Dahlberg sa...

Undersökningen är ju ett beställningsjobb från Ulvskog via GP som hon idag hänvisar till som att "svenska folket" tycker så.

Man kan lika gärna hänvisa till Aftonbladets omröstning där 60% tycker att det är bra att regeringen sänker skatterna!

Välfärd och skatt har inget samband. Ett bra exempel på detta är att S-regeringen hade världens högsta skatter och lade ner två st vårdcentraler i Kista/Rinkeby/Tensta. Regeringen Reinfeldt sänker skatterna och ska bygga 7 st (!!!) vårdcentraler i Kista/Rinkeby/Tensta...

Höjd välfärd med höjd skatt är bara skitsnack!

Röda raketer sa...

Nu är det ju inte så att vi har påstått att mer pengar automatiskt leder till högre kvalitet. Inte heller frågeställningen i undersökningen var sådan.

Däremot visar undersökningen att svenska folket hellre löser frågor kring skola, vård och omsorg gemensamt än privat.

Svenska folket är också berett att betala mer för dessa gemensamma lösningar. Hellre än att få pengarna i plånboken och lösa frågor om vård, skola, omsorg privat.

Vi har redan tidigare påpekat att det inte finns något automatiskt samband mellan resurser och kvalitet. Och detta faktum gäller inte enbart inom den offentliga sektorn. Samma förhållande gäller inom den privata sektorn.

För bättre kvalitet krävs i första hand bättre arbetsmetoder. Och bättre arbetsmetoder kan införas både inom offentlig sektor och privat.

Anonym sa...

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har beställt en opinionsundersökning av Synovate om det svenska folkets inställning till välfärdens finansiering.

SKL ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting är Anders Knape (m)(http://www.skl.se/artikel.asp
?C=5605&A=11736).

På vilket sätt är undersökningen ett beställningsjobb av Ulvskog?

Thomas sa...

Citat från Lena Mellin, Aftonbladet: "Enligt en opinionsmätning beställd av Sveriges kommuner och landsting, tycker svenska folket visserligen att kvaliteten i vården, skolan och kollektivtrafiken är viktigare än sänkta skatter. Men vem vill inför intervjuaren framstå som en hjärtlös snåljåp? Klart man säger att kvalitet är viktigare än ett par extra hundralappar."

När inte ens Aftonbladet tror på undersökningen så.....