07 december 2007

Poesiutmaningen fortsätter

Den poesiutmaning som bloggen Fiendeland inledde för en tid sedan fortsätter. Nu har det kommit fler tänkvärda bidrag och texter:

Detta är anteckningar från ett protokollfört möte av Håkan Boström.

"Detta är anteckningar från ett protokollfört möte
bundet till en rörelse
som ständigt för kampen vidare.
Där vi reser oss,
säger vårt ord
och kan gå.
Bundna men icke livegna.

Detta är anteckningar från de tystas protokollförda möte.
Den som existerar, som enbart finns.
Så är dessa anteckningar mötesförda protokoll
för alla dem som
förlorar sin möjlighet
att leva
genom att satsa sin arbetsförmåga."

Den skulle kunna läsas som relief till vår text "Om rätten till betyg eller den som är papperslös finns inte". Vi menar att dokumentation ligger i de underordnades intresse. Även den dokumentation som beskriver underordningen och orätten.

Här har vi dikten Arbetare av Elmer Diktonius, en dikt av Zeth Höglund, Folkets röst av Björn Nilsson med bloggen Björnpoesi och Morgondagens segrare av Bertholt Brecht.

Inga kommentarer: