24 december 2007

Apropå skoldebatten

Vi hittade ett eldande inlägg i skoldebatten av den gamla svenske nazistledaren S.O. Lindholm.

Under rubriken "Bort med mångläseriet! Skolungdomen förkväves! Mera fritid kortare arbetstid! skriver han i tidningen Stormfacklan nr 22 1936:

”Det finns annat som kan bryta ungdomens kraft än bara ett osunt nöjesliv och en andlig förgiftning. Det är den överansträngning som det nuvarande skolarbetet medför.

Hela vårt modärna samhälle är inriktat på att tukta människorna till lydiga tjänare under den s k utvecklingen… Är det vettigt att unga pojkar och flickor skall slita sönder sig på detta stormpluggande av ett 10-tal ämnen, av vilka de för sin framtida utbildning komma att behöva högst tre eller två… Modersmål, tyska, engelska, franska, latin, matematik, fysik, kemi, historia, geografi, kristendom och inte nog med det! Mångläseriet är helt enkelt vansinnigt… Allra värst kommer denna ständiga kunskapsjakt att skada nerverna… Följden blir att det unga släktet i grund fördärvas… Res dig, svenska ungdom, till kamp mot detta slaveri!... Vi rikta oss inte mot föräldrar och lärare vilka också äro offer för den allmänna hetsen, som det rådande ekonomiska systemet framskapat!

Unga kamrater i lärdomsindustrierna! Kämpa med Nordisk Ungdom för den verkliga framtiden: ett sunt och livsdugligt arbetande folk – frihet ur alla gamla fördomar. På marschen dit kräva vi:
avskaffandet av det vanvettiga mångläseriet, tidig specialisering på ett fåtal viktiga ämnen; onödiga ämnens fulla avskaffande;
längre jul- och sommarferier;
skoltidens förkortande med början tidigast kl. 9 i högre och kl. 10 i lägre klasser; högst 5 timmars arbetsdag, hemuppgifter medräknade, sön- och helgdagar helt läxfria;
examenpluggets avskaffande…”

Hittad i Jan Myrdals Skriftställning, Den 13:e

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jaha, det är därifrån inspirationen kommer, till förslag om mindre teoretiska yrkesinriktade utbildningar, läsandet fördärvar ju bara de blivande arbetarnas nerver, och är meningslöst resursslöseri.

Ali Esbati sa...

:-)

God Jul!

Olof sa...

Underbart!