03 maj 2007

Estland och Ryssland, igen

Wake up, we're living in the 21th Century! Not in the Cold War!

Vi har skrivit ett par artiklar om konflikten mellan Estland och Ryssland. Flera kommentarer vi fått kring ämnet handlar om gamla oförrätter i historien. Problemet idag handlar emellertid om de människor som lever idag – inte i första hand om historien. Det är ett faktum att begrunda.

Om man försöker lösa dagens problem genom att först lösa gamla oförrätter kommer man aldrig att lyckas. Det finns inget exempel i världen på att en försoningsprocess i ett land lyckats då man först försökt göra upp om historiska oförrätter.

Tvärtom, det leder inte sällan till fördjupade konflikter - i värsta fall till krig.

Om man verkligen vill skapa en försoning, måste man utgå ifrån att olika människor har olika uppfattningar om historien. Det är ett faktum som man inte förändrar i första taget. Försoning däremot kan bara uppnås om man finner lösningar på de problem människor brottas med i dag.

Tänk om de svarta och vita i Sydafrika först försökt att komma överens om synen på apartheid innan de kunde lära sig att leva tillsammans? Det hade lett till inbördeskrig.

Den estniska regeringen har valt att provocera stora delar av sin befolkning – och Ryssland - genom att flytta bort en symbol trots att de flesta estländare var emot. Det är ingen väg till försoning. I stället leder det konflikten bort från det som egentligen bekymrar människor i Estland i dag. Historien går inte att ändra, men hur skapar man ett bra liv för alla människor som lever i Estland idag?

Den estniske utrikesministerns Paet verkar i sammanhanget obalanserad. Han slår vilt. Angriper till och med Carl Bildt. Tvingas sansa sig. Men går på nytt till hysteriska angrepp mot Ryssland. Och vill få hela EU att avbryta samarbete och avtal med Ryssland.

De ryska myndigheternas flathet mot de ryska ungdomar som slår vilt mot Estlands och Sveriges diplomater i Moskva bör också fördömas. Men grundproblemet i konflikten - som också triggat stollar i Ryssland - är att den estniska regeringen valde att gå till aktion i en känslig fråga – både för en majoritet av den egna befolkningen och för Ryssland.

Man kan fundera över orsakerna till den estniska regeringens agerande? Beror den på bristande förmåga att hantera inrikespolitiska problem, så att man vill flytta fokus till en konflikt med den ryska minoriteten i landet och Ryssland? Är det ett desperat försök att rädda sig kvar som regering? Eller agerar den estniska regeringen i någon annans intresse? I vilket fall så bidrar detta konfliktsökande inte till lycka och välgång för Estlands folk – eller för någon annan.

Alla de som vill Estland - och Ryssland - väl måste verka för att den estniska regeringen sansar sig. Liksom de ryska myndigheterna.
-------
Tidigare artiklar: I skydd av mörkret och Estlands sak är svår
Den senaste utvecklingen hos DN.
- Vår integrationsprocess har varit ganska lyckosam och ska fortsätta, säger Andrup Ansip. den estniske premiärministern.
-------
Expressen sällar sig till dem som vill fördjupa konflikten i Estland och mellan Estland och Ryssland. Och Kristian Gerner tycker att man först måste göra upp med historien innan Estland och Ryssland kan börja samexistera.

Estniske utrikesministern Urmas Paet skriver på SvD:s Brännpunkt: "Det är ingen hemlighet att det som händer kring Bronssoldaten i hög grad styrs från Ryssland–det är en tillämpning av rysk politik i Estland." Intressant! Vi trodde att det var den estniska regeringen som beslutade att flytta monumentet.
-------
Även utrikesminister Carl Bildt har uttalat sig i frågan. Å ena sidan anser Sverige att frågan är en intern angelägenhet för det suveräna Estland och att Ryssland måste respektera internationella regler. Men sedan skriver Bildt i sin blogg:
"När detta är sagt bör det samtidigt sägas att vi nog alla har en skyldighet att umgås med den europeiska historien med viss försiktighet och försök till ömsesidig respekt. Sår från det förgångna rivs alldeles för lätt upp - och då kan det ta tid innan de läker igen. Jag instämmer till fullo i vad jag ser att president Ilves har haft att säga i dessa avseenden."
-------
Det som kommer att avgöra frågan är som vanligt de ekonomiska intressena. IKEA:s grundare Ingvar Kamprad anser att man inte ska blanda ihop historia med affärer.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jämfört med alla andra länder har jag inte sätt en enda expert uttala sig om krisen. Inga forskare och Estlandskännare. Vi tycks leva i ett land där Journalister verkar vara en värld för sig själva.

P.S. Att låta FOI uttala sig som i SVT är ju absurd. De är sällan experter och har att kämpa för sina intressen.

Niklas sa...

jaha, här har vi en konflikt när ett allt mer auktoritärt, nationalistiskt och chauvunistiskt Ryssland hotar ännu en liten demokratiskt granne. Och vad gör Sveriges kommunister? Jo de skyller på estlland.
Det är ju intressant att ränderna aldrig går bort. Balthat och demokratiförakt förblir ett kännetecken även efter muren.

Anonym sa...

.. och det är tydligt att Contra aldrig lägger ner.

Kerstin sa...

Det finns goda skäl att fråga sig hur Finland kunde klara sig genom andra världskriget och sedan gå en intrikat balansgång varmed man undvek att skapa konflikter med Sovjet, trots att hatet gentemot Sovjet inte var ringa i Finland heller. Estlands styrande borde gå en kurs hos finlädarna för att lära sig lite om hur man bedriver internationell politik och skapar goda och lugnare internationella relationer.

Heiti Ernits sa...

Kertin:
Gå i kurs hos Finländarna?
Utalandet visar tydligt din okunnighet i frågan =)
Finland har varit och är fruktansvärt beroende av den Ryska gasen och oljan. Och har därför tydligt tagit en politisk ställningstagande när det gäller att stöta sig med ryssarna.

Ett exempel: Finland vägrade ta emot flyktingar från baltstaterna, främst från Estland under sovjettiden, enbart för att inte stöta sig med grannlandet.

Det är ett faktum, och det är någonting som Finnarna idag skäms över...