08 januari 2007

Livets okränkbarhet

Hur kan man tala om "livets okränkbarhet" när man från höga höjder kan fälla bomber över sin egen avkomma?

Det var en fråga som Carin Berg ofta ställde.

Carin har nu avlidit, 94 år gammal, efter ett livslångt engagemang i fredsrörelsen. I IKFF, Internationella Kvinnorförbundet för Fred och Frihet, och Kvinnor för Fred.

Inga kommentarer: