02 september 2006

Välkommen Mossad!

Vi har i några artiklar belyst det faktum att de "Israelvänner" som stöder eller blundar för den israeliska statens folkrättsbrott i själva verket bidrar till att undergräva staten Israels långsiktiga hållbarhet.

Vi vill inte passivt se på när den israeliska högern driver hela landet mot avgrundens rand. Alla handlingar från den israeliska högern motverkar det israeliska folkets intressen. Israel får inte fler vänner i världen, utan färre. Israels fiender får inte mindre stöd, utan större.

Vi vill i stället ge vårt stöd och uppmuntran till de demokratiska israeler som kämpar för fred med sina grannar. Därför har vi skrivit om Israels falska vänner.

Och genast gjorde dessa falska vänner sig påminda under påhittade svenska pseudonymer. Den senaste kallade sig "Henrik". Hans utläggningar, som kräver en hel säkerhetstjänst för att både orka och vilja engagera sig på ett så frenetiskt sätt, kan studeras i sin helhet här.

För vår del gav vi detta svar:

"Vi får den bestämda känslan att signaturen 'Henrik' skriver från utlandet.

Uttrycket "vänstern uppe vid polcirkeln" tyder på det. Vi som bor i mellansverige identifierar oss ju inte som polcirkelbor. Det kan man däremot göra om man bor i Norrbotten.

Däremot uppfattas nog vi svenskar som polcirkelbor av människor som bor på sydligare breddgrader.

Nåja, det har ju påståtts i flera sammanhang att israeliska säkerhetstjänsten har folk anställda för att debattera på bloggen.

Välkommen Mossad till vår anspråkslösa blogg! Vi betraktar er som människor. Och till skillnad från er betraktar vi också era fiender som människor."

4 kommentarer:

Henrik sa...

Eh, ja, jag är svensk.

men det är inte utan att jag faktiskt tycker att det här påståendet luktar ganska illa:

"Och genast gjorde dessa falska vänner sig påminda under påhittade svenska pseudonymer."

Man måste hålla ordning på de där osvenska judarna, eller hur?

Henrik sa...

OK, så det utlovade svaret kom aldrig. Men det är ju ett svar i sig själv, och så gott som vilket annat...

Röda raketer sa...

Ursäkta förseningen! Men nu ligger några tips ute.

Röda raketer sa...

Var är du Henrik?