05 september 2006

Otydlig Peter Eriksson

Miljöpartiets Peter Eriksson hade oturen att bli utfrågad i SVT samtidigt som spionskandalen i folkpartiet rullar upp i högsta partitoppen. Folkpartiets partisekreterare Johan Jakobsson hade strax före programmet meddelat att han avgår med omedelbar verkan. Inledningsvis fick Eriksson svara på frågor om detta. Han ansåg det var osannolikt att Leijonborg inte känt till det hela.

När utfrågarna kom in på miljöpartiet handlade det först om bilar och att miljöpartister har de minst miljövänliga bilarna. Peter Eriksson hade svårt att förklara hur detta hänger ihop.

Till skillnad från t ex Lars Ohly är Peter Eriksson otydlig när det handlar om det egna partiets politik. Det gäller allt från frågor om friår, jobb till utökade befogenheter för polisen.

På en punkt var Eriksson dock tydlig. Om det blir en s-v-mp-majoritet efter valet ska det bli en koalitionsregering. Miljöpartiet kommer inte att stödja en socialdemokratisk minoritetsregering.

Eriksson tyckte att friskolorna har inneburit en fantastisk utveckling av svensk skola. (Vardå undrar vi? Under den tid som friskolorna introducerats i Sverige har utvecklingen blivit att eleverna kan mindre än före.)

När han säger att miljöpartiet fått med "sossarna och vänstern" på att flyktingar skulle få stanna gör han anspråk på mer än vad som är anständigt. Vänstern har kämpat för flyktingar redan innan miljöpartiet grundades. Att ta ensam ära för något som man åstadkommit tillsammans med andra är inte snyggt.

Sammantaget ger Peter Eriksson ett lite virrigt intryck. Enda gången han tänder till är när han får frågor om klimatförändringar och kärnkraft. Troligen hade miljöpartiet tjänat på att skicka Maria Wetterstrand till Utfrågningen.

Inga kommentarer: