29 augusti 2006

Succé för Lars Ohly

Detta är vänsterledaren Lars Ohlys första valrörelse som partiordförande. Han fick en trög start som ordförande på grund av interna motsättningar i vänsterpartiet. Den senaste partikongressen i januari detta år gav dock besked om att Lars Ohly har ett massivt stöd inom sitt parti.

Nu återstår att se vilket stöd Lars Ohly och vänsterpartiet kan få bland väljarna. Hittills har en felaktig bild genom borgerliga mediers försorg spritt sig om vad Ohly egentligen står för. Men denna bild stämmer inte riktigt med verkligheten. Lars Ohly är, som K G Bergström sagt, skickligare än vad opinionen insett.

I kväll fick svenska folket i SVT:s utfrågning en bättre möjlighet att bilda sig en egen uppfattning. Han framträdde lugnt, resonerande, tydligt - och han sviktade inte i sina svar. Han fick i stället möjlighet att utveckla argument för ökad rättvisa och välfärd.

För många människor som trott på den felaktiga mediabilden av Ohly kom nog kvällens utfrågning som en överraskning. Och som han själv konstaterade vid slutet av utfrågningen:
- Vänsterpartiet är i dag ett mer enigt parti än kanske någonsin. Och det kommer att märkas i slutet av valrörelsen.

Inga kommentarer: