27 juli 2006

Kommunismen i svensk vardag


Torbjörn Tännsjö, som är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, skriver i dag en intressant artikel om kommunismen i Flamman.

Han konstaterar att kommunismen som produktions- och konsumtionssätt är allmänt omfattad på viktiga samhällsområden i svensk politik:

"Särskilt när det gäller liv och hälsa godtas kommunismen, både som produktionssätt och social ordning. Sjukvården bekostas av alla efter förmåga och distribueras enligt behovsprincipen. I stor utsträckning är också produktionsmedlen i det allmännas ägo."

Tännsjö lanserar också en annan variant av marknadssocialism, som han hämtat från den amerikanske matematikern David Schweickart från Chicago.

"Kommunismen är inte något spöke i svensk politik", avslutar Tännsjö.

"Själva ordet har en dålig klang, men dess mest centrala innebörder, det vill säga då den ses, dels som ett produktionssätt, dels som en social ordning, är i högsta grad närvarande i den dagliga politiska debatten. På vissa områden av samhällslivet — de som framstår som de mest vitala — är kommunismen en självklarhet.

Detta borde vara en utgångspunkt för radikal vänsterpolitik. En vision om hela samhällets omvandling, för att bättre tillgodose idealet om produktion efter förmåga och konsumtion efter behov, borde kunna formuleras. I årets valrörelse kommer inte detta att ske, men varför inte i nästa?
I så fall måste diskussionen börja redan nu."
-------
Tidigare artikel i ämnet på Röda raketer:
Efter kapitalismen

Inga kommentarer: