20 mars 2006

Människan är alltings mått


"Men också naturen är,
abstrakt tagen,
för sig,
fixerad
åtskild från människan
för människan
ett intet."

Karl Marx, Ekonomisk-filosofiska manuskript från 1844

Människan är alltings mått
- för människan, alltså.

Inga kommentarer: