11 mars 2006

Milosevic död

Före detta Jugoslaviens före detta president Slobodan Milosevic är död. Han dog i sin fängelsecell vid krigsförbrytartribunalen i Haag. Av naturliga orsaker sägs det. Han blev 64 år gammal.

Milosevic har under en längre tid haft hjärtbesvär. Nyligen begärde han att få resa till Ryssland för att få medicinsk specialistvård. Denna begäran avvisades av domstolen. Milosevic sa att han skulle överklaga beslutet eftersom hans hälsa förvärrades. Men nu är han alltså död.

Domstolens chefsåklagare Carla del Ponte har anklagats för partiskhet i konflikterna på Balkan. Det är framförallt serbiska förbrytelser som lyfts fram av domstolen, medan Natos, kroaters och bosniers förbrytelser undvikits eller nedprioriterats. Ovanpå detta har nu alltså en tidigare president dött efter att ha vägrats den vård han begärde. Det är en besvärande omständighet för domstolen och del Ponte.

De ansvariga för Natos bombningar går däremot fria.

3 kommentarer:

Johannes sa...

De ansvariga för Natos bombningar går däremot fria.

Mycket intressant formulering. Fick mig att tänka till en sekund. Hur skall bombernas börda fördelas? Är det orsaken eller åtgärden som är skyldig till döden?

Roligt med meningar av det slaget.

Röda raketer sa...

Tack för dina funderingar.
Man kan ju alltid undra över orsakerna till åtgärderna. Var det Milosevic eller Clinton? Nato? Albanien? Piloterna som flög bombplanen?
Eller var det Tysklands utrikesminister Hans-Dietrich Genscher, som i början av 90-talet uppmuntrade nationalistiska krafter i det gamla Jugoslavien att splittra landet?
Det vi vet är att Nato fällde bomberna.

Oskar sa...

Vi vet såklart mycket mer än så. Bomberna kom ju inte farande apropå ingeting. Det massmord och etniska rensande som pågick går inte vifta bort.

Man kan absolut ha olika, eller som i mitt eget fall; splittrade, åsikter om NATOs bombningar, men att Milosevic var en krigsförbrytare som med rätta stod inför Haag-domstolen har jag svårt att se hur man kan bestrida.

Vad gäller "nekandet" av vård undrar jag bara mer exakt vilken vård det var han ville ha? Det var ju knappast första gången han försökt flytta på sig under sin fångenskap. Är det tanken att man ska tro att han nekades adekvat vård eller just den vård han ville ha?