21 januari 2006

Mauds ekonomiska teori 2

Som vi tidigare kommenterat lade Maud Olofsson fram en ekonomisk teori i partiledardebatten i riksdagen:

- "Vi andra tror ju att det börjar med den privata sektorn där vi producerar varor och tjänster som vi säljer utomlands och får inkomster och där människor är anställda och kan betala skatt, och sedan kan man då betala den offentliga sektorn."

Nu har Östersunds-Posten ryckt ut för att korrigera en av Mauds egendomligheter. Nämligen att den privata sektorn bara säljer till utlandet (!). Tidningen vidhåller dock riktigheten i Mauds påstående att det bara är den privata sektorn som skapar intäkter, medan den offentliga sektorn bara står för utgifter:

- Bortsett från att det inte enbart är försäljning utomlands som bidrar till den offentliga sektorns finansiering, ett helt riktigt konstaterande. Det går inte att börja någon annanstans.
- I en sund ekonomi och om det handlar om konsumtion måste intäkterna finnas först och utgifterna anpassas därefter, skriver.

Vår frågeställning kvarstår:
Blir sjukvård en intäkt om den utförs i privat regi? Eller blir elproduktion en utgift om kraftbolaget ägs gemensamt?

Inga kommentarer: