20 januari 2006

Lars Ohly som minister

Under rubriken "Läsning för alla som tror att USA är värst" ojar sig Svenska Dagbladet över perspektivet att få Lars Ohly som minister i nästa regering.

- Det är obegripligt att Göran Persson inte utesluter att gå in i en formell koalition med vänsterpartiet, skriver ledarskribenten Claes Arvidsson.

Varför skulle det vara obegripligt, undrar vi? Det tillhör väl det normala i en parlamentarisk demokrati att de partier som utgör majoritet i parlamentet bildar regering. Men vad kan man förvänta sig av en ledarsida som i lördags tyckte att riksdagen skulle vara en "bättre plats" utan vänsterpartiet.

Ledaren fortsätter:
- Redan det nuvarande samarbetet är för mycket, men Lars Ohly som minister ...

Tja, vi får väl se. Om vänsterpartiet blir del av en riksdagsmajoritet efter valet (vilket det mesta tyder på) kommer frågan att aktualiseras. Regeringsfrågan kommer att bero på om de ingående partierna utifrån sina olikheter förmår att kompromissa sig fram till ett gemensamt regeringsprogram.

De tydligaste argumenten som ledarskribenten har för att vänsterpartiet inte bör ingå i en regering är att partiet på något sätt har andra åsikter än Svenska Dagbladets ledarsida. Men snälla Svenska Dagbladet, det är väl inte det som ska avgöra om ett parti ska ingå i en regering. Det är väljarna i höstens riksdagsval och de partier som kommer att ingå i en majoritet i riksdagen som avgör. Att Göran Persson inte utesluter vänsterpartiets deltagande i en kommande regering före valet är i det sammanhanget helt naturligt.

Svenska Dagbladet anger några exempel som tydligen diskvalificerar vänstern från regeringsmedverkan:
- Vänsterledaren Ohly är kommunist men säger det inte längre. Han är inte heller längre medlem i den svensk-kubanska vänskapsföreningen. Partiet har kritiserat ofriheten på Kuba (men bevarat den traditionella synen på de "sociala rättigheterna").

Även det faktum att en person som är vänligt inställd till Kuba blev invald som suppleant i partistyrelsen utgör något slags argument.

Efter det snurrar det till sig riktigt och vi får svårt att följa skribentens tankekedja. Han tappar bort utgångspunkten för sin betraktelse och övergår i stället till att redovisa människorättsorganisationen Human Rights Watch' kritik av Kuba, Venezuela med flera i sin senaste årsrapport. För att slutligen erkänna att även USA kritiseras av Human Rights Watch:

- Tyvärr är det också så, som betonas av Human Rights Watch, att president Bushs sätt att hantera frågor om tortyr och fängslanden av misstänkta terrorister bidrar till att försämra läget. Politik för demokrati och frihet rimmar illa med Guantanamo och "icke existerande" fångar i "icke existerande" fängelser. USA förlorar i trovärdighet och kan därmed inte driva politiken med samma kraft som om Bushadministrationen stod upp för centrala rättsprinciper. President Bush sitter trångt i Vita huset. Han behöver en nystart för återta det politiska initiativet. Stäng Guantanamo!

Vi tror att Lars Ohly i allt väsentligt har samma åsikt i den frågan. Får han sitta i regeringen då?

Det är uppenbart att Svenska Dagbladets världsbild inte längre stämmer överens med det nuvarande politiska läget. Därför håller inte längre de gamla argumenten och man har ännu inte hittat några nya. Det blir lite snurrigt.

Inga kommentarer: