11 januari 2006

En annan variant...

En annan variant på socialdemokratiskt krumbuktande när det gäller en eventuell vänstermedverkan i regeringen efter valet fick vi i Aktuellt i förrgår kväll. Det argumentet handlar om att vänsterpartiet bedriver "överbudspolitik".

I Aktuellt samtalade vice statsministern Bosse Ringholm med vänsterpartiets ordförande Lars Ohly.
- De väldiga överbud som den här kongressen har presterat gör ju inte saken enklare, säger Ringholm.
Samtidigt ser han inte någon ny situation jämfört med hur vänsterpartiet agerat tidigare.
- Vi kommer aldrig att stå för en ofinansierad reform i Sverige, säger Ohly å sin sida.
- Vi kommer att se till att statens och de offentliga finanserna är i ordning, säger han och betonar vänsterpartiets beredvillighet att kompromissa med socialdemokraterna.

Verkligheten de senaste åren är att vänsterpartiet och socialdemokraterna har samarbetat kring de offentliga utgifterna och kunnat hitta kompromisser. Eftersom inget parti har haft egen majoritet har alla varit tvungna att kompromissa. Och det har fungerat.
Bosse Ringholm konstaterar det själv och önskar fortsatt samarbete:
- Vi har ju tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet exempelvis sänkt skatterna för vanliga löntagare, vi har sänkt skatterna för de små företagen, just för att få fler i jobb, och det är någonting som vi gärna vill fortsätta att samarbeta om i fortsättningen.

Om då inget nytt har hänt, som Ringholm säger, finns det ingen anledning att tro att det inte skulle gå att hitta kompromisser i ett regeringssamarbete.

Var finns då det avgörande argumentet för att vänsterpartiet inte kan ingå i en regering?
Lars Ohly nämnde tre problem som kan vara viktigare än den förmenta "överbudspolitiken:
- Vi har en regering som bugar för George Bush, en regering som inte tar fajten mot EU:s odemokratiska utveckling och som har en asylpolitik som är inhuman.

Är det på de tre punkterna som socialdemokraterna vill fortsätta sin politik?
Eller var finns det avgörande argumentet?