15 januari 2006

Borgarna förlorar

Det går dåligt för borgarna just nu. Flera av deras tyngsta argument mot regeringen och vänstern raseras av verkligheten.
Trängselskatterna i Stockholm, som utmålats som en katastrof för medborgarna, är på väg att bli en succé. Arbetslösheten går ner. Ekonomin blir bättre.

Det var nästan lite synd om moderaternas andra vice ordförande Kristina Axén Olin i Ekots lördagsintervju. Verkligheten stämmer inte med den borgerliga propagandan.

Hon ställdes genast inför frågan om trängselskatterna, som hon så ivrigt bekämpat:
- Vad säger du idag när försöket beskrivs som en total succé även av dem som har kämpat emot?
- Det beror på hur man ser på sitt ledarskap, svarade Axén Olin.
- Jag kan också köra bil in till stan och se att det är lite trafik och att det är jätteroligt naturligtvis, men det går ju för att jag är höginkomsttagare. Men för övrigt tror jag att för Stockholm och för stockholmarna är det en katastrof.

Det finns flera före detta motståndare som ändrat sig. Till exempel PM Nilsson på Expressen tycker att trängselskatten är en succé och att de borgerliga partierna borde ompröva sin inställning. Och Stefan Lundgren, som är VD på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, tror att trängselskatten kan öka tillväxten.

Men det är inte bara trängselskatten som ser ut att bli ett problem för borgerligheten. Det borgerliga försprånget i opinionsundersökningarna har förbytts i ett försprång för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Moderaterna har också gått tillbaka. De borgerliga partierna byter väljare med varandra, men lyckas inte göra inbrytningar inom socialdemokraterna, trots en tydlig omorientering mot mitten.

Och det värsta av allt för borgarna: ekonomin går bättre.
- Det håller på att vända lite grann i Sverige nu, tvingas Axén Olin erkänna.
- Vi ser en ökad konjunktur, människor får mer pengar i plånboken. Då blir det tuffare. Det gynnar absolut socialdemokraterna och regeringen. Det är alltid lättare för en opposition i en krissituation.

Vad har egentligen borgerligheten att komma med inför höstens val? Den saknar en tydlig vision som skiljer den från socialdemokraterna. Å andra sidan saknas det en riktigt tydlig fråga att kritisera regeringen för. Man har försökt göra tsunamin till en politisk stridsfråga. Men den ledde mest till ett gräl inom borgerligheten. Efter vänsterpartiets lyckade kongress nyligen finns möjligheten för vänstern att bli mer offensiv.

Det mesta pekar på att borgarna kommer att förlora valet i höst.

Inga kommentarer: