25 januari 2008

Historielektion

Om förspelet till andra världskriget. Vem eller vilka hjälpte Hitler att starta krig? Hade Hitler kunnat stoppas? Hur agerade västmakterna?

Vi hittade en intressant sammanfattning i en initierad bok:

"Som vi har sett skulle Storbritannien och Frankrike med Rysslands hjälp ha kunnat ingripa och sätta stopp för Hitler utan att behöva riskera särskilt mycket vid en rad tillfällen:
1936 när tyskarna tågade in i det demilitariserade Rhenlandet, 1938 när de tog Österrike och hotade med krig i Europa för att få sudetområdet, till och med när de...lade beslag på Tjeckoslovakien.

Men den fredstörstande Chamberlain hade ryggat tillbaka för sådana åtgärder. Och inte bara det: han hade själv ingripit, han hade riskerat - det var hans egna ord - sin politiska karriär för att hjälpa Adolf Hitler att ta vad denne önskade från grannstaterna. Han hade inte gjort någonting för att rädda Österrikes självständighet.
Han hade förenat sig med den tyske diktatorn för att krossa Tjeckoslovakien - det enda verkligt demokratiska landet vid Tysklands östgräns, den enda stat som var positivt inställd till västmakterna och som stödde Nationernas förbund och tanken på kollektiv säkerhet.
/---/
Sedan Chamberlain frivilligt och hänsynslöst hade låtit så mycket gå förlorat företog han sig nu i en handvändning, på grund av sin lättförståeliga bitterhet när Hitler ockuperade återstoden av Tjeckoslovakien, att på egen hand ge en garanti åt Polen - ett land som styrdes av en politiskt oduglig klick 'överstar' vilka dittills intimt hade samarbetat med Hitler, vilka som hyenor hade slutit sig till tyskarna för att slita bitar ur Tjeckoslovakien och vilkas land militärt sett var omöjligt att försvara just på grund av de tyska erövringar som Storbritannien och Polen hade hjälpt Hitler att göra."

Ur Det tredje rikets uppgång och fall av William L. Shirer

3 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Ja, det är en bra bok som alla som är det minsta intresserade av nutidshistoria borde läsa.

Många betraktar den som standardverket om Hitlertyskland.

Tyvärr är det nog många som inte vill läsa den, det är enklast så.

Röda raketer sa...

Trots att vi läst en hel del historia tidigare, så har vi inte förrän nu gett oss på denna bok.

Den är ju tjock, 1000 sidor!

Men den är fantastiskt upplysande. Vi önskar att vi hade läst den för länge sen.

livelev sa...

Vill då passa på att slå ett slag för den tyske historikern Guido Knopps bok "Hitlers krigare" som granskar den högsta militärledningens förhållande till nazismen och Hitler och diskuterar frågan om skuld.

En mycket matnyttig bok, som tar död på en hel del myter om de tyska militärerna.