01 september 2007

Vem gynnas?

Det finns människor i vårt land som tycker att det är rätt att provocera muslimer. Lars Vilks är en sådan. Nerikes Allehandas chefredaktör är en annan. Likaså en rad redaktörer i flera "liberala" tidningar. Samtidigt bedyrar alla parter att man inte vill kränka någon. Varför man då väljer att publicera bilder som uppfattas som kränkande av många muslimer blir något oklart.

Det hela handlar om en teckning av profeten Muhammed som "rondellhund". Teckningen provocerar på två sätt. Dels finns inom stora delar av islam ett förbud mot att alls avporträttera profeten. Dels betraktas hundar som orena.

I debatten om dessa publiceringar hävdar en del att detta är en fråga om kamp för yttrandefriheten. Vilket är löjligt. Vi har i Sverige inget förbud mot att publicera dessa teckningar. Alltså finns det ingen ytterligare yttrandefrihet att vinna med publiceringen. Om det däremot funnits ett förbud hade publiceringen kunnat fylla detta syfte. Men så är alltså inte fallet.

Efter Jyllands-Postens publicering av Muhammed-teckningar för två år sedan blev reaktionerna våldsamma. Därför kunde man lätt förutse att en likartad publicering i Sverige skulle skapa liknande reaktioner. Och nu brinner svenska flaggor och dockor av Reinfeldt i Pakistan. Då undrar vi varför Lars Vilks och en rad svenska tidningar vill åstadkomma en sådan reaktion? Varför vill man öka motsättningarna mellan Sverige och muslimska länder? Varför vill man provocera muslimer?

Nerikes Allehandas chefredaktör Ulf Johansson är förvånad över den uppmärksamhet publiceringen har fått.
-Framför allt vilket gehör det fått ute i världen, säger han. Jag trodde inte heller att frågan var lika laddad här som i Danmark.

Detta låter allt för naivt för att vara trovärdigt.

Publiceringarna sker mot bakgrund av att flera västländer deltar i ockupationer och krig i muslimska länder. Likaså att muslimska flyktingar och invandrare i västländer lever i en underordnad ställning som minoriteter. Publiceringarna sker också mot bakgrund av att främlingsfientliga partier, som Sverigedemokraterna, gynnas av ökade motsättningar.

Dagens ledare i DN menar att Pakistan och Iran utnyttjar "de förmenta kränkningarna" "som en bricka i ett inrikespolitiskt spel, ett sätt att avleda befolkningens intresse från missförhållanden i det egna landet." Men att situationen utnyttjas inrikespolitiskt begränsas inte till Pakistan och Iran. Måhända kan publiceringarna spela samma roll här i Sverige.

Så, vem gynnas egentligen av publiceringen? Förutom Lars Vilks som blir lite mer känd än han var förut?

15 kommentarer:

Anonym sa...

Varför inte läsa de motiveringar som NA har angivit? Då skulle du slippa vara okunnig

Röda raketer sa...

Det är just det vi har gjort. Om du själv dessutom hade läst vår bloggning ordentligt skulle du själv slippa att vara okunnig om det.

Allan sa...

Det finns också människor i vårt land som tycker att ateister har rätt att provocera kristna eller att muslimer har rätt att provocera icke-muslimer. Skillnaden är att det bara slås på indignationstrumman när det är muslimer som "känner sig kränkta".

"I debatten om dessa publiceringar hävdar en del att detta är en fråga om kamp för yttrandefriheten. Vilket är löjligt. Vi har i Sverige inget förbud mot att publicera dessa teckningar. Alltså finns det ingen ytterligare yttrandefrihet att vinna med publiceringen. Om det däremot funnits ett förbud hade publiceringen kunnat fylla detta syfte. Men så är alltså inte fallet."

Yttrandefrihet är inte bara en paragraf på ett papper, utan lika mycket den faktiska friheten att yttra sig. Om man inte kan kritisera en ideologi eller religion utan att bli mordhotad och utan att dess anhängare bränner flaggor och dockor utomlands, ja då har vi inte en fullständig yttrandefrihet. Istället har vi krav på underkastelse från en ideologi som vi inte tillhör. Och det var just detta som konstnären med framgång visade. Varje karikatyr eller kritik som möts av samma reaktioner är MINST lika motiverade som den föregående.

Röda raketer sa...

Lars Vilks har haft den faktiska friheten att yttra sig. De tidningar som valt att publicera bilden har den faktiska friheten att göra det. Men det är inte den frågan som står i centrum för vår text.

Vi har i stället ställt frågan varför och vem som gynnas av det.

Allan sa...

Du hävdade även att yttrandefriheten i Sverige är självklar och att det därför inte finns något behov att testa den. Att påstå att man har en faktisk frihet med en pistol riktad mot sitt huvud är i bästa fall naivt.

Men vem gynnas då? Det borde väl rimligen bero på hur konflikten slutar. Det västerländska samhället gynnas av att islams agenda kommer fram i ljuset när oljetörstande och/eller oikofobiska västpolitiker gör sitt bästa för att dölja den. Om mordhoten istället leder till ökad undfallenhet mot islam så gynnas uppenbarligen just islam. Notera att både de våldsamma islamisterna i pakistan och iran och de "fredliga" demonstranterna i sverige har samma mål.

En mer intressant fråga vore därför; Vilka missgynnas av konflikten och varför?

Röda raketer sa...

Vi anser inte alls att yttrandefriheten i Sverige är självklar. Vi menar att om det i detta fall hade funnits ett förbud i Sverige att bryta mot så hade publiceringen kunnat ha ett syfte att vidga yttrandefriheten. Men så är ju som bekant inte fallet.

Därför handlar inte detta om att testa yttrandefrihetens gränser i Sverige. Det handlar i stället om att testa hur muslimer uppfattar att deras profet framställs som en hund. Vilket vi redan på förhand visste.

Björn sa...

Lars Vilks är väl mest känd för att vara en reaktionär idiot vars enda sätt att bli lite känd är att bråka i media och med olika myndigheter.

Hur som helst, tänkte fråga om jag kan få länka till Raketen?

Röda raketer sa...

Självklart får du länka till oss! Det skulle glädja oss oerhört!

Allan sa...

Röda raketer: Om inte yttrandefriheten i Sverige är självklar så är väl det i sig ett syfte att testa den?

Förvisso är det även ett syfte att visa hur muslimer reagerar över att Mohammed framställs som en rondellhund _i svensk media_. Om vi visste det redan, varför har vi i så fall en omfattande invandring från muslimska länder? Och varför ger vi bistånd till muslimska länder?

Det minsta kravet för den typen av välgörenhet bör väl ändå vara att mottagaren inte kräver vår villkorslösa underkastelse?

Röda raketer sa...

Då får vi ta det en gång till:
Ingen tidning som publicerat Lars Vilks teckningar har gjort sig skyldig till lagbrott i Sverige. Därmed har de inte testat yttrandefrihetens gränser i Sverige.

Allan sa...

Då får jag citera dig en gång till: "Vi anser inte alls att yttrandefriheten i Sverige är självklar."

Som jag skrev tidigare så kvittar det om Sverige har yttrandefrihet på pappret om den inskränks genom självcensur och hot från extremister. Genom att göra något så litet som att publicera en teckning visade både tidningen och konstnären hur löst vår faktiska yttrandefrihet hänger. Det är en viktig lärdom för ett fritt och öppet samhälle.

Björn sa...

I förbifarten undrar jag lite hur man kan få ihopa att ha ett fritt och öppet samhälle och samtidigt tycka att extremister (läs: de som inte gillar den rådande ordningen) ska hållas i schack.

Hur som helst: tack för att jag får länka. Keep up the good work!

Röda raketer sa...

Thank you!

Anonym sa...

Jag kanske blir oerhört sårad och kränkt av att muslimer avrättar människor som liksom mig inte tror att farbror gud i himlen finns. Men jag kräver inte att koranen eller hadiths skall förbjudas för det. Däremot tror jag på människors lika värde, om muslimer har rätt att kränka mig måste jag ha rätt kränka dem. Problemet är att “fromma muslimer”som anser att jag är så lågt stående att jag förtjänar att brinna i helvetet för all evighet naturligtvis har svårt att ge mig samma rättigheter som de själva tar sig.

Anonym sa...

publiceringen är ju också ett termometer eller litmus test på
hur vilken syn muslimer i sverige har på ain religion samt hur du uppfattar detta. dvs om de är muslimer av en sort som intye blir kränkta av en dylik publicering.

när det gäller yttrandefriheten så är ju inte bara en utökning något som måste försvaras, ibland måste man också försvara de befintliga reglerna så att de inte tappas.
Se de muslimska länderna och vad de lyckiades få FN att stödja när det gäller islam.

http://humaniststudies.org/enews/?id=292&article=8

ståfräs