04 oktober 2006

Bloggutmaning: Politisk identitet

t

Vi har fått en bloggutmaning som nu skickas runt i cyberrymden. Det är Anders med bloggen Frihet&Framsteg som sänt den till oss.

Eftersom flera medverkar hos Röda raketer har vi ändrat frågorna till pluralis.

1) Politisk ideologi som ni förespråkar?
Socialism och kommunism i den meningen att vi vill ha ett samhälle som eftersträvar alla människors lycka. På riktigt. Inte bara i högtidliga tal.

2) Politisk ideologi ni föraktar mest?
Fascismen eftersom den strävar efter att gynna vissa "övermänniskor" på alla andras bekostnad. Fascismen förhärligar krig. Den hävdar ju rentav att krig är eftersträvansvärda då de adlar människan.

3) Materialister eller idealister?
Denna motsättning är bara giltig i begränsad mening. Då det gäller kunskapsteori så är matria både tänkandets organ (hjärnan) och ursprunget till våra tankar (vi tänker på och om den värld vi lever i). Därmed är vi kunskapsteoretiska materialister. I en annan mening föregår tänkandet handling. Marx har flera gånger beskrivit hur människan först skapar en föreställning om vad hon vill åstadkomma innan hon förändrar världen. Men genom att förändra världen förändrar hon också sig själv.

4) Plikt- eller konsekvensetik inom politiken?
Även denna motsättning har begränsad gilitghet. Plikter eller regler brukar uppställas av människor på grund av att människors erfarenheter har visat dem att dessa plikter och regler brukar få bra konsekvenser. Vi motsätter oss en pliktetik som inte väger in en värdering av konsekvenserna. På samma sätt avvisar vi en konsekvensetik som inte väger in syftet med en handling. Den tyske arbetarledaren Ernst Thälmann skrev en gång att man inte bara ska bedöma en människa efter vad hon gjort, utan också efter vad hon ville göra. Det håller vi med om.

5) Politiskt uppvaknande?
I tidig tonår.

6) Politiska detourer?
Vi följer Édith Piafs devis. Vi ångrar ingenting.

7) Enskilda personer som påverkat er politiskt?
Föräldrar, kamrater, lärare.

8) Böcker som påverkat er politiskt?
Oj. Det har blivit många hyllmeter genom åren. Marx, Engels, Lenin, Brecht och Kollontaj först och främst. Pablo Nerudas Canto General. Anton Makarenkos Vägen till livet. Lev Vygostkijs Tänkande och språk. En viktig bok på senare tid är Marx’s Ecology av John Bellamy Foster, professor i sociologi vid University of Oregon.

9) Största bristen i den politiska ideologi ni förespråkar?
Att den så ofta missförståtts. Även av dem som sagt sig företräda den.

10) Viktigaste enskilda politiska frågan?
Kampen för fred.

Inga kommentarer: