06 augusti 2006

Stoppa krigsgalenskapen

Söndagen kanske inte bjöd på det perfekta demonstrationsvädret i Stockholm, 30 plusgrader, men det var ändå många som slöt upp. En av talarna, miljöpartiets Yvonne Ruwaida, som själv har släkt och vänner i Gaza, bad deltagarna att skänka en tanke åt hur människorna i Gaza och Libanon har det. Där är det ännu varmare och där finns ingen el att driva fläktar och kylskåp.

Flera talare, bland dem vänsterledaren Lars Ohly, riktade hård kritik mot den svenska regeringen för dess undfallenhet gentemot Israel och USA. De krävde att Sverige kallar hem sin militärattaché från Israel och avbryter allt militärsamarbete med landet, bland annat vapenimporten som ger Israel intäkter som kan finansiera krigsgalenskapen.

Dror Feiler, jude bosatt i Stockholm, aktiv i Judar för israelisk-palestinsk fred och ordförande för nätverket Europeiska judar för en rättvis fred, uppmanade deltagarna att noga överväga om de efter höstens val vill se Fredrik Malm (fp) som utrikesminister och Fredrick Federley (c) - med den utsökt dåliga smaken att skänka pengar till den israeliska krigsmakten - som försvarsminister.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hezbollah avrättar 18 "israeliska spioner" i Libanon.

jinge sa...

Skrev du Federley som försvarsminister? :-)

Sådant kan få t.o.m. bombhögern på defensiven.. :)