08 augusti 2006

Krigspolitikens kostnader

George W Bushs "krig mot terrorismen" skapar allt fler terrorister.
Hans politik för att "sprida demokrati" urholkar demokratin, såväl i USA som i andra länder.
I Mellanöstern går utvecklingen mot ökade konflikter, krig, inbördeskrig, död, lidande och hat.

Dessutom kostar det en förskräcklig massa pengar, som kunde användas till att bekämpa fattigdom och nöd.

I högerspalten på denna blogg har vi lagt in en räknare från Costofwar.com som visar hur kostnaderna springer iväg. Siffrorna grundar sig på en analys av hittills fattade beslut där USA:s kongress anvisat pengar till kriget samt efterforskningar gjorda av Kongressens utredningsservice, som har tillgång till Pentagons ekonomiska rapporter.

Till detta kommer kostnaderna för Storbritannien och andra deltagare i ockupationen, kriget i Afghanistan, Libanon, Gaza...

Inga kommentarer: