03 augusti 2006

Käck rebellEn gnista rebellisk i ungdomens vår
det är kanske lite var.
Men hur många förmår medan åren går
behålla sin ungdom kvar?
Problemet är svårlöst, men däremot
är det tydligen ganska lätt
att stanna och stelna som gumman Lot*
i ett andligt vaxkabinett.

Men vore jag barn av den skumma tid
då man trodde på Gud och Fan,
då skulle jag stilla knäböja vid
min kammardörr en gång om dan
och be att få gå genom årens rad
med ungdomlig vakenhet,
så länge den fortsätter, min promenad
genom livets steniga vret.

Men kunde den inte beviljas, min bön,
begärde jag strax biljett
till den evigt brinnande svavelsjön
eller himmelens änglabalett.
Det är bättre att hängas som käck rebell
under brackornas dumma hån
än att hamna i väntan på levnadens kväll
i ett andligt Panoptikon**.

Ur dikten Svenska panoptikon, 1924, av Gustav Johansson (1895-1971)

* Lot var Abrahams brorson, bosatte sig i trakten av Sodom och Gomorra. När dessa städer förstördes blev Lot och hans familj räddade. På flykten från Sodom skådade Lots hustru tillbaka och "förvandlades till en saltstod" (1 Mos. 18 ff).
** Panoptikon är en samling av allehanda skådeföremål, särskilt vaxkabinett med bilder av historiska personer.

Inga kommentarer: