02 november 2005

Jag har blivit kommunist

"Jag har blivit kommunist för att vårt parti strävar, mer än något annat, efter att lära känna och bygga världen, att förmå människor att tänka klarare, friare och lyckligare.
Jag har blivit kommunist för att kommunisterna är de modigaste i Frankrike, i Sovjetunionen, liksom i mitt eget land, Spanien.
Jag har aldrig känt mig mer fri och fullkomlig förrän jag blev medlem.
Medan jag väntar på den tidpunkt då Spanien kan ta mig tillbaka, är Frankrikes kommunistiska parti mitt fädernesland.
Där återfinner jag alla mina vänner - de stora vetenskapsmännen Paul Langevin och Frédéric Joliot-Curie, de stora författarna Louis Aragon och Paul Eluard, och så många av de parisiska upprorsmännens vackra anleten.
Jag är åter bland bröder."

Pablo Picasso (1881 - 1973), spansk konstnär, medlem i Frankrikes kommunistiska parti från 1944 till sin död.
Läs boken Picasso: The Communist Years

Inga kommentarer: