29 juli 2005

Revolutionera EU!

Huvudsaken för en socialistisk strategi måste vara att åstadkomma förbättringar för folket. Insikten om att det kapitalistiska ekonomiska systemet i första hand gynnar kapitalisterna är utgångspunkten för strävan att skapa ett socialistiskt samhälle. Möjligheten att genomföra en sådan samhällsomvandling beror framförallt på det stöd en sådan omvandling får hos folket. Möjligheten att nå majoritet.
Kampen för förbättringar måste föras där makten i samhället finns. På arbetsplatser, på gator och torg, inom politiken i kommunfullmäktige, landsting, riksdag och i dag även inom EU och FN. För det är ju så i dagens värld att det behövs mellanstatligt och överstatligt samarbete på vissa politiska och ekonomiska områden oberoende av politiska och ekonomiska system.
Människor med en socialistisk utgångspunkt har naturligtvis synpunkter på hur de politiska och ekonomiska organen i Sverige är konstruerade och vilka beslut som fattas. Det är helt naturligt, eftersom det i vårt land är andra politiska och ekonomiska intressen som byggt upp dessa organ och som behärskar dem. Denna slutsats leder oss dock inte till att avstå från att arbeta inom politiska församlingar som behärskas av motståndare. Tvärtom, den enda vägen framåt är att allt mer envist företräda folkets intressen i dessa församlingar.
Samma sak gäller EU. Den har byggts upp av motståndaren. Motståndaren har majoriteten och därmed makten att fatta beslut inom dess organ. Detta betyder dock inte att vänstern ska avstå från att arbeta inom EU eller att ens sträva efter EU:s avveckling eller ett svenskt utträde ur EU. Snarare bör vänstern arbeta för att revolutionera EU.
Rent konkret betyder det att arbeta inom EU i den mån möjligheter ges och framförallt arbeta på att förändra styrkeförhållandena i varje land som är medlem i EU, att skaffa sig majoritet.
Så länge borgerligheten och socialdemokratin dominerar Europas länder kommer EU att ha en borgerlig karaktär. En förändring av detta förhållande kräver att Europas folk kan vinnas för vänstern. Vägen framåt för att nå detta mål är att mer envist företräda folkets intressen i varje land, och inte minst att vänsterpartierna i Europa ökar sitt samarbete.
Paroller om att Sverige ska ut ur EU är en defensiv linje. Även om den skulle lyckas kommer Sverige ändå att vara beroende av beslut som fattas i EU (jämför situationen i Norge, för att ta ett närliggande exempel).
Och även om vi hypotetiskt tänker oss att EU skulle läggas ner, så står vi ändå inför problemet att Europas länder behöver mellanstatligt och överstatligt samarbete på vissa områden. Möjligheten att i det läget bygga upp ett samarbete med progressiv inriktning kommer återigen att bero på de politiska och ekonomiska styrkeförhållandena i de länder som ska samarbeta. Det vill säga: Vem har majoritet? Vem har makten?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet är att EU aldrig kan bli ett vänsterprojekt, än mindre ett demokratiskt eller solidariskt projekt. EU är per definition ett stormaktsprojekt som syftar till att stänga ute resten av världen. En seriös vänster kan aldrig stödja ett projekt som enbart riktar sig till vita och kristna. Rasism och imperialism får aldrig vara något vi godtar eftersom det vi tror att det inte går att avskaffa. Liksom alla supermaktsprojekt kommer EU förstås att falla sönder för eller senare. "Nu finns det här, och det kommer att finnas för alltid, och då är det bättre att vara med och påverka inifrån". Så har man sagt om alla supermaktsprojekt. Från Romarriket, den Heliga Alliansen 1815 till Tredje Riket till Sovjetunionen. Om någon opponerade sig så sa man att de var orealistiska. Vem gav historien rätt?
Världen har fler än 25 länder - Sverige ut ur EU!

Röda raketer sa...

Hej och tack för din synpunkt. Problemet, som vi försöker beröra, är att ingenting "kan bli ett vänsterprojekt, än mindre ett demokratiskt eller solidariskt projekt", med mindre än att vänstern vinner majoritet. Det gäller i en kommun, ett landsting, en stat eller EU.
På det sättet skiljer sig inte EU-nivån från någon annan politisk arena.
Vår avsikt är inte att få vänstern att stödja den inriktning EU har idag - lika lite som vi vill få vänstern att stödja beslut fattade i Sveriges riksdag av en annan majoritet.
Syftet är att få den svenska vänstern att kämpa för vänsterpolitik på politikens alla nivåer, inklusive den europeiska.

Röda raketer sa...

En sak till:
Du skriver att "aldrig kan bli ett vänsterprojekt". Varför? Det låter mycket pessimistiskt.
EU styrs idag av de politiska krafter som styr i EU:s medlemsländer. Den avgörande förutsättningen för att EU ska styras åt vänster är att vänsterkrafterna får makten i EU:s medlemsländer. Anser du att det också är omöjligt? Tror du att det är omöjligt för vänstern i Sverige att ta makten? I Tyskland? Frankrike? Italien?
Om du inte tror att vänstern kan vinna folkmajoritetens stöd, så förstår vi varför vi är oeniga.
Röda raketer tror nämligen att vi kan och kommer att vinna!