29 juni 2005

En förnyad vänster i Europa

Under ett antal år har många europeiska länder letts av socialdemokratiska regeringar. Dessa har inte lyckats lösa de grundläggande problem som människor möter. I Sverige har vi vant oss vid en arbetslöshet på mycket hög nivå. För tjugo, trettio år sedan framkallade en femtedel av dagens arbetslöshet protester. I dag diskuteras frågan knappt.
Människor visar sitt missnöje i tysthet, ibland genom att glida högerut för att se om en borgerlig regering kan lösa de problem som socialdemokratin misslyckats med. Opinionsvindarna de senaste månaderna pekar på det.
Samtidigt är det inte särskilt troligt att en borgerlig regering efter nästa val kommer att lösa människors problem. Erfarenheten av borgerliga regeringar i Sverige är att de snarast förvärrar situationen. Därför har de också varit kortlivade.
Det vore intressant om vänstern utanför socialdemokratin kunde hitta nya vägar framåt, som inte bara innebär att vänsterpartiet fyller upp det tomrum som socialdemokraterna, i sin vandring högerut, just lämnat efter sig.
De nya vägarna handlar i så fall inte om den sömniga "förnyelse" som föreningen vägval vänster ägnar sig åt. Vägval vänster kunde det senaste året få publicitet i borgerliga media eftersom de passade väl in i borgerlighetens attacker mot allt som har med vänster att göra (jämför uppmärksamheten som riktats mot vänsterpartiets "skumma" och "hemliga" förflutna, korrupta fackliga ledare, SSU, Ung vänster, tokfeminister i ledningen för riksförbundet för Sveriges kvinnojourer.) Vägval vänster har nu fullgjort sina tjänster åt borgerligheten och kommer därför att lämnas åt tystnaden.
Varje förnyelse av vänstern värd namnet måste vara en förnyelse som flyttar fram socialismens positioner, inte backar bort ifrån socialismen.
Men, allt är inte bara jämmer och elände. Vänsterpartiet ligger fortfarande på en historiskt hög nivå i opinionen. Många, framförallt ungdomar, söker en förnyelse som verkligen leder vänsterut.
Fransmännen och holländarnas nej till EU-konstitutionen har gett kraft åt ett nytt perspektiv. I stället för att säga nej till EU som sådant, har framförallt de franska kommunisterna visat en väg som går ut på att bekämpa borgerlig politik överallt där makt finns, inklusive inom EU. Denna linje vann stöd hos det franska folket. Den har gett nytt liv åt hela vänstern i såväl Frankrike som i övriga Europa.
I Tyskland pågår en process som kan leda till att den tyska vänstern samlas i ett parti som redan till hösten kan vara Tysklands tredje största parti (enligt den senaste opinionsmätningen).

Det är dags att svenskarna följer tyskarnas och fransmännens exempel. Vi behöver mer av enighet och enhet, inte fler partier. Vi behöver få en starkare vänster med en förnyad politik, som gör att människor inte måste gå högerut för att få ett alternativ till en allt tröttare socialdemokrati.

Inga kommentarer: